Izolace dřevostaveb

Aplikace dřevostaveb
Izolace dřevostaveb

Izolace dřevostaveb

Dřevo je obnovitelným zdrojem stavebního materiálu. Hlavními výrobními surovinami izolace URSA je písek a recyklované sklo. Během svojí životnosti ušetří několiksetkrát více energie, než je třeba na jejich produkci. Díky tomu dřevostavby s minerální izolací URSA přispívají k ochraně životního prostředí. Výhod dřevostaveb s minerální izolací URSA je mnoho. Patří mezi ně vyšší rychlost výstavby bez nutnosti významných technologických přestávek. Dále nízké provozní náklady a dosažení vynikajících tepelně technických parametrů obálky budovy při nižších tloušťkách konstrukce. Ztoho plyne i efektivnější využití zastavěné plochy. Výhodou je vysoká variabilita úpravy fasády. A čím dál tím důležitější je i hledisko menší zátěže pro životní prostředí.


Dřevostavby

Izolace fasád
1. Finální pohledová vrstva
2. Větraná vzduchová mezera
3. Difuzní membrána URSA SECO SD 0,025
4. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL v dřevěném roštu
5. Vnější konstrukční deska
6. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL mezi nosnými sloupky konstrukce
7. Vnitřní konstrukční deska
8. Parotěsnicí vrstva – parozábrana či parobrzda URSA SECO
9. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL v instalační předstěně
10. Interiérové opláštění

Pro zateplení rámové dřevostavby jsou ideální pružné skelné plsti URSA. Izolace URSA určené pro dřevostavby mají  velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, zlepšují akustiku konstrukcí a přispívají k požární bezpečnosti stavby, jelikož se jedná o materiály nehořlavé.

Legenda:

 1. Finální pohledová vrstva
 2. Větraná vzduchová mezera
 3. Difuzní membrána URSA SECO SD 0,025
 4. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL v dřevěném roštu
 5. Vnější konstrukční deska
 6. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL mezi nosnými sloupky konstrukce
 7. Vnitřní konstrukční deska
 8. Parotěsnicí vrstva – parozábrana či parobrzda URSA SECO
 9. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL v instalační předstěně
 10. Interiérové opláštění

Vhodné materiály


Izolace mezi a pod krokvemi

Izolace mezi a pod krokvemi
1. Střešní krytina
2. Latě a kontralatě
3. Kontaktní difuzní fólie = pojistná hydroizolace URSA SECO
4. Přítlačná dřevěná lišta (přítlačný dřevěný profil)
5. XPS námětek nad krokvemi
6. Krokev
7. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
8. Parotěsnicí vrstva – parozábrana či parobrzda URSA SECO
9. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
10. Interiérové opláštění

Izolace mezi a pod krokvemi umožňuje aplikovat izolaci v dostatečných tloušťkách, aby byly úspory maximální. Postup, jak správně zaizolovat šikmou střechu, najdete v naší brožuře Rekonstrukce šikmých střech

Legenda:

 1. Střešní krytina
 2. Latě
 3. Kontralatě
 4. Difuzní membrána URSA SECO SD 0,025
 5. Odvětraná vzduchová dutina dle ČSN 73 1901
 6. Krokve – nosný systém
 7. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
 8. Parotěsnicí zábrana – parozábrana či parobrzda URSA SECO
 9. Instalační předstěna, pro vyšší tepelný komfort vyplněná URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL
 10. Interiérové opláštění

Vhodné materiály


Izolace mezi a nad krokvemi

Izolace šikmých střech
1. Trvale pružný tmel
2. Izolační pásek v dilatační spáře
3. Betonová podlaha
4. Hydroizolace
5. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
6. Separační vrstva
7. Podkladní vyrovnávací vrstva
8. Zemina

Izolace nad krokvemi eliminuje tepelné mosty krokví a zároveň svojí tloušťkou nezmenšuje prostor podkroví. Postup, jak správně zaizolovat šikmou střechu, najdete v naši brožuře Rekonstrukce šikmých střech

Legenda:

 1. Střešní krytina
 2. Latě
 3. Odvětraná vzduchová dutina dle ČSN731901
 4. Kontralatě
 5. Kontaktní difuzní fólie = pojistná hydroizolace URSA SECO
 6. Kotvicí prvek
 7. Přítlačná dřevěná lišta (přítlačný dřevěný profil)
 8. XPS námětek nad krokvemi
 9. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
 10. Přítlačný profil pro ukotvení parotěsné vrstvy
 11. Parotěsnicí vrstva – parozábrana či parobrzda URSA SECO
 12. Krokev – nosná konstrukce
 13. Interiérové opláštění

Vhodné materiály


Izolace mezi, nad krokvemi a pod krokvemi

Izolace šikmých střech
1. Střešní krytina
2. Latě a kontralatě
3. Kontaktní difuzní fólie = pojistná hydroizolace URSA SECO
4. Přítlačná dřevěná lišta (přítlačný dřevěný profil)
5. XPS námětek nad krokvemi
6. Krokev
7. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
8. Parotěsnicí vrstva – parozábrana či parobrzda URSA SECO
9. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
10. Interiérové opláštění

Izolace nad krokvemi a pod krokvemi eliminuje tepelné mosty krokví, čímž maximalizuje úspory energie za vytápění.  Postup, jak správně zaizolovat šikmou střechu, najdete v naši brožuře Rekonstrukce šikmých střech.

Legenda:

 1. Střešní krytina
 2. Latě a kontralatě
 3. Kontaktní difuzní fólie = pojistná hydroizolace URSA SECO
 4. Přítlačná dřevěná lišta (přítlačný dřevěný profil)
 5. XPS námětek nad krokvemi
 6. Krokev
 7. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
 8. Parotěsnicí vrstva – parozábrana či parobrzda URSA SECO
 9. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
 10. Interiérové opláštění

Vhodné materiály


Trámový strop

Izolace podlah
1. Roznášecí betonový potěr
2. Separační vrstva
3. Minerální izolace URSA UDP
4. Dřevěný záklop
5. Minerální izolace mezi trámy např. URSA DF 38, URSA PUREONE DF 39
6. Závěsná konstrukce pro podhled
7. Podhled

Použitím izolací ze skelné vlny URSA lze dosáhnout vynikajících výsledků zvukové neprůzvučnosti dřevěných trámových stropů.

Legenda:

 1. Roznášecí betonový potěr
 2. Separační vrstva
 3. Minerální izolace URSA UDP
 4. Dřevěný záklop
 5. Minerální izolace mezi trámy např. URSA DF 38, URSA PUREONE DF 39
 6. Závěsná konstrukce pro podhled
 7. Podhled

Vhodné materiály


Další aplikace materiálů

Izolace šikmých střech
Izolace fasád
Izolace příček a předstěn
Izolace stropů a podhledů
Izolace podlah
Izolace spodní stavby - soklu
Izolace plochých střech