Izolace stropů a podhledů

Izolace stropů a podhledů
Izolace stropů a podhledů

Izolace stropů a podhledů

Podhledy s minerální izolací na bázi skla značně zlepšují akustické chování konstrukce. Zateplení nevytápěné půdy minerální izolací na bázi skla URSA shora je jedním z nejjednodušších a nejlevnějších způsobů, jak zabránit únikům tepla z interiéru. Použitím izolací ze skelné vlny URSA lze dosáhnout vynikajících výsledků zvukové neprůzvučnosti dřevěných trámových stropů. Zateplením stropu suterénu zespodu (např. zateplení stropu sklepa) izolací URSA XPS se značně zlepší komfort stavby zvýšením povrchové teploty podlahy nad zateplením. Též se zmenší tepelné ztráty objektu. URSA XPS je vhodný pro tuto aplikaci, jelikož je nenasákavý a nepodléhá hnilobě.


Podhled

Izolace stropů a podhledů
1. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
2. CD profi l
3. UD profi l
4. Vruty
5. Sádrokartonové či sádrovláknité desky
6. Napojovací těsnění
7. R-UW profi l

Podhledy s minerální izolací na bázi skla značně zlepšují akustické chování konstrukce.

Legenda:

 1. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
 2. CD profil
 3. UD profil
 4. Vruty
 5. Sádrokartonové či sádrovláknité desky
 6. Napojovací těsnění
 7. R-UW profil

Půda shora

Izolace stropů a podhledů
1. Dřevěný prkenný záklop
2. Dřevěné trámy
3. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
4. Parotěsnicí vrstva (zda je třeba či ne záleží na difúzním odporu stropní konstrukce)
5. Stávající konstrukce stropu
6. Omítka

Zateplení nevytápěné půdy minerální izolací na bázi skla URSA shora je jedním z nejjednodušších a nejlevnějších způsobů, jak zabránit únikům tepla z interiéru.

Legenda:

 1. Dřevěný prkenný záklop
 2. Dřevěné trámy
 3. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
 4. Parotěsnicí vrstva (zda je třeba či ne záleží na difúzním odporu stropní konstrukce)
 5. Stávající konstrukce stropu
 6. Omítka

Vhodné materiály


Trámový strop

Izolace podlah
1. Roznášecí betonový potěr
2. Separační vrstva
3. Minerální izolace URSA UDP
4. Dřevěný záklop
5. Minerální izolace mezi trámy např. URSA DF 38, URSA PUREONE DF 39
6. Závěsná konstrukce pro podhled
7. Podhled

Použitím izolací ze skelné vlny URSA lze dosáhnout vynikajících výsledků zvukové neprůzvučnosti dřevěných trámových stropů.

Legenda:

 1. Roznášecí betonový potěr
 2. Separační vrstva
 3. Minerální izolace URSA UDP
 4. Dřevěný záklop
 5. Minerální izolace mezi trámy např. URSA DF 38, URSA PUREONE DF 39
 6. Závěsná konstrukce pro podhled
 7. Podhled

Vhodné materiály


Strop – suterén zespodu

Zateplením stropu suterénu zespodu (např. zateplení stropu sklepa) izolací URSA XPS se značně zlepší komfort stavby zvýšením povrchové teploty podlahy nad zateplením. Též  se zmenší tepelné ztráty objektu. URSA XPS je vhodný pro tuto aplikaci, jelikož je nenasákavý a nepodléhá hnilobě.


Další aplikace materiálů

Izolace šikmých střech
Izolace fasád
Izolace příček a předstěn
Izolace podlah
Izolace spodní stavby - soklu
Izolace plochých střech
Izolace dřevostaveb