Izolace plochých střech

Izolace plochých střech
Izolace plochých střech

Izolace plochých střech

Optimální zateplení ploché střechy s izolacemi URSA Vám zajistí tepelnou pohodu v interiéru v zimě i v létě a minimalizuje náklady na vytápění a chlazení domu.


Dvouplášťová střecha

Dvouplášťová střecha se skládá z dolního pláště se zateplením shora minerální izolací na bázi skla URSA, dále následuje provětrávaná vzduchová mezera a horní plášť.

Vhodné materiály


Nepochozí střecha (obrácená skladba)

Izolace plochých střech
1. Štěrkové lože 16/32 ≥ 50mm
2. Separační vrstva (geotextilie cca 140 g/m2)
3. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
4. Hydroizolace
5. Konstrukce střechy

Nepochozí střecha s obrácenou skladbou bezpečně zajistí ochranu hydroizolace před poškozením. Před vnějšími mechanickými vlivy chrání hydroizolaci vrstva tepelné izolace na bázi extrudovaného polystyrenu URSA XPS, která je umístěna nad ní směrem do exteriéru.

Legenda:

 1. Štěrkové lože 16/32 ≥ 50mm
 2. Separační vrstva (geotextilie cca 140 g/m²)
 3. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
 4. Hydroizolace
 5. Konstrukce střechy

Vhodné materiály


Pochozí střecha (obrácená skladba)

Izolace plochých střech
1. Dlažba 400x400x50mm
2. Štěrkové lože 4/8mm
3. Separační vrstva (geotextilie cca 140 g/m2)
4. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
5. Hydroizolace
6. Konstrukce střechy

Obrácená skladba umožňuje uživatelům velkou variabilitu ve využití ploché střechy. Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS díky své pevnosti a nenasákavosti bezpečně chrání vrstvu hydroizolace a umožňuje používat střechu jako terasu.

Legenda:

 1. Dlažba 400x400x50mm
 2. Štěrkové lože 4/8mm
 3. Separační vrstva (geotextilie cca 140 g/m²)
 4. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
 5. Hydroizolace
 6. Konstrukce střechy

Vhodné materiály


Zelená střecha (obrácená skladba)

Izolace plochých střech
1. Zelená střecha
2. Substrát
3. Filtrační/drenážní/separační vrstva
4. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
5. Ochrana proti prorůstání kořenů a hydroizolace
6. Konstrukce střechy

Obrácená skladba umožňuje uživatelům velkou variabilitu ve využití ploché střechy. Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS bezpečně chrání vrstvu hydroizolace a zároveň díky své vysoké únosnosti v tlaku umožňuje používat střechu jako střešní zahradu.

Legenda:

 1. Zelená střecha
 2. Substrát
 3. Filtrační/drenážní/separační vrstva
 4. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
 5. Ochrana proti prorůstání kořenů a hydroizolace
 6. Konstrukce střechy

Izolace plochých střech
1. Vegetace
2. Substrát
3. Filtrační vrstva
4. Drenážní vrstva
5. Separační vrstva
6. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
7. Ochrana proti prorůstání kořenů a hydroizolace
8. Konstrukce střechy


Legenda:

 1. Vegetace
 2. Substrát
 3. Filtrační vrstva
 4. Drenážní vrstva
 5. Separační vrstva
 6. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
 7. Ochrana proti prorůstání kořenů a hydroizolace
 8. Konstrukce střechy

Vhodné materiály


Pojížděná střecha

Izolace plochých střech
1. Dlažba na roznášecích podložkách
2. Separační vrstva (geotextilie cca 140 g/m2)
3. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
4. Hydroizolace
5. Konstrukce střechy

U střech, kde bude působit velké zatížení v tlaku, je jako tepelná izolace velice vhodný extrudovaný polystyren. Materiály URSA XPS mají vysokou pevnost v tlaku, proto jsou vhodné jako tepelná izolace např. u pojížděných ploch a parkovišť, přistávacích ploch apod.

Legenda:

 1. Dlažba na roznášecích podložkách
 2. Separační vrstva (geotextilie cca 140 g/m²)
 3. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
 4. Hydroizolace
 5. Konstrukce střechy

Vhodné materiály


Střecha PLUS

Izolace plochých střech
1. Štěrkové lože 16/32 ≥ 50mm
2. Separační vrstva (geotextilie cca 140 g/m²)
3. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
4. Hydroizolace
5. Stávající tepelná izolace
6. Stávající parotěsnicí zábrana
7. Konstrukce střechy

Nové vyšší požadavky na tepelně technické vlastnosti plochých střech uspokojí konstrukce střechy PLUS. Na stávající zateplenou plochou střechu se poklade nová vrstva tepelného izolantu z desek URSA XPS. Nejprve je však třeba provést kontrolu, opravu, případně převrstvení stávající hydroizolace a statické posouzení vzhledem ke změně zatížení (zpravidla krycí vrstvou štěrku).

Legenda:

 1. Štěrkové lože 16/32 ≥ 50mm
 2. Separační vrstva (geotextilie cca 140 g/m²)
 3. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
 4. Hydroizolace
 5. Stávající tepelná izolace
 6. Stávající parotěsnicí zábrana
 7. Konstrukce střechy

Vhodné materiály


DUO Střecha

Izolace plochých střech
1. Štěrkové lože 16/32 ≥ 50mm
2. Separační vrstva (geotextilie cca 140 g/m²)
3. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
4. Hydroizolace
5. Tepelná izolace, může zároveň plnit funkci spádové vrstvy
6. Konstrukce střechy

Konstrukce střechy DUO může splnit i nejvyšší požadavky na tepelně technické parametry střechy. Optimálně kombinuje výhody konstrukce obrácené střechy a konvenčně zateplené (jednoplášťové) konstrukce ploché střechy. První vrstva zateplení je řešena konvenčním způsobem s hydroizolací kladenou na tepelný izolant, druhá vrstva izolace URSA XPS, která je poté kladena na hydroizolaci, navyšuje tepelný odpor konstrukce a zároveň hydroizolaci chrání. Tento typ kontrukce může v podstatě eliminovat jakékoliv kondenzační jevy ve střeše.

Legenda:

 1. Štěrkové lože 16/32 ≥ 50mm
 2. Separační vrstva (geotextilie cca 140 g/m²)
 3. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
 4. Hydroizolace
 5. Tepelná izolace, může zároveň plnit funkci spádové vrstvy
 6. Konstrukce střechy

Vhodné materiály


Další aplikace materiálů

Izolace šikmých střech
Izolace fasád
Izolace příček a předstěn
Izolace stropů a podhledů
Izolace podlah
Izolace spodní stavby - soklu
Izolace dřevostaveb