URSA v asociacích a sdruženích

Společnost URSA CZ s.r.o. je členem asociací a sdružení :


ADMD

Asociace je poradním orgánem a pomocnou rukou při stavbě dřevostavby. Jejím posláním je, aby se domy stavěly kvalitě a s ohledem na životní prostředí. Sdružuje výrobce a dodavatelé materiálů pro dřevostavby.


Asociace sdružuje největší výrobce minerálních izolací v ČR. Zaměřuje na šíření informací o využití minerálních izolací a na spolupráci s veřejnou sférou při tvorbě legislativního prostředí a norem.