Izolace URSA Pure Floc

Izolace URSA Pure Floc
Pure Floc

Izolace URSA Pure Floc

Bezformaldehydová foukaná minerální izolace URSA Pure Floc je vhodná pro všechny aplikace.


1) Metoda volného foukání

Metoda volného foukání

Izolace URSA Pure Floc je vhodná pro volné foukání u horizontálních, vyklenutých či šikmých (≤ 10°) konstrukcí.

> do střech s příhradovými vazníky
> zateplení stropů půd apod.

Aby měla tepelně-izolační vrstva stejnoměrnou tloušťku, doporučujeme prováděcí firmě na konstrukci vyznačit výškové značky.

Oblast použití 1)

Volné foukání – objemová hmotnost 20-25 kg/m3

Parametry vrstvy materiálu při předpokladu použití mezních technologických možností aplikace materiálu.
Dosažené objemové hmotnosti závisí vždy na typu a nastavení stroje, hodnoty jsou pouze orientační.

Vhodné materiály


2) Metoda foukání do uzavřených dutin

Metoda foukání do uzavřených dutin

> šikmé střechy
> stropy
> stěny

Výše uvedené aplikace jsou foukané metodou objemového plnění do uzavřených dutin. Do horní/boční části konstrukce se udělá otvor, kterým se vsune hadice až ke spodní/zadní části konstrukce.

Během foukání se pak hadice postupně vytahuje, aby došlo k rovnoměrnému zaplnění pole konstrukce izolací. Otvory do parotěsnící folie je třeba vždy po aplikaci parotěsně uzavřít.


Pro foukání do uzavřených dutin existuje široké množství příslušenství:

  • rotační koncovky s odsáváním pro vyplnění vzduchotěsných stěn
  • izolační jehly usnadňují přesné vyplnění všech částí konstrukce
  • sklolaminátové tyče pro zabránění kroucení hadice při foukání do dutin
  • výkružníky, průchodky, přídavné ventilační jednotky
  • další příslušenství k zefektivnění práce
Oblast použití 2)

Foukání do uzavřených dutin – objemová hmotnost 30-40 kg/m3

Vhodné materiály


Další aplikace materiálů

Izolace šikmých střech
Izolace fasád
Izolace příček a předstěn
Izolace podlah
Izolace spodní stavby - soklu
Izolace plochých střech
Izolace dřevostaveb