Izolace spodní stavby

Izolace spodní stavby
Izolace spodní stavby - soklu

Izolace spodní stavby

Z ekonomických i ekologických důvodů je dobré snížit tepelné ztráty objektu na minimum. Proto je třeba kvalitně izolovat celou vytápěnou obálku budovy, a to včetně spodní stavby. Do zateplení spodní stavby může patřit zateplení suterénních zdí zvenku, zateplení základových pasů či základových desek. Kvalitní zateplení spodní stavby zvýší povrchovou teplotu v interiéru a tím i komfort stavby, sníží riziko kondenzace a růstu plísní.


Základové konstrukce

Základové konstrukce
1. Suterénní zdivo 
2. Hydroizolace 
3. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“ 
4. Základová deska 
5. Separační vrstva 
6. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“ 
7. Podkladní vrstva 
8. Nopová folie  

V podmínkách spodní stavby je izolace často vystavena velkému tlaku od konstrukce domu a od zeminy. Dále zde může působit zvýšená vlhkost nebo dokonce voda. Proto se pro izolaci spodní stavby užívá extrudovaný polystyren URSA XPS.  XPS má, na rozdíl od běžného polystyrenu, uzavřenou buněčnou strukturu, díky čemuž je velmi odolný v tlaku, je nenasákavý a odolává střídavému zmrazování a rozmrazování i hnilobě.

Legenda:

 1. Suterénní zdivo 
 2. Hydroizolace 
 3. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“ 
 4. Základová deska 
 5. Separační vrstva 
 6. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“ 
 7. Podkladní vrstva 
 8. Nopová folie  

Suterénní zdi

Základové konstrukce s URSA
1. Suterénní zdivo
2. Hydroizolace
3. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
4. Základové konstrukce
5. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
6. Separační vrstva
7. Nopová folie

V podmínkách spodní stavby je izolace často vystavena velkému tlaku od zeminy. Dále zde může působit zvýšená vllhkost nebo dokonce voda. Proto se pro izolaci spodní stavby užívá extrudovaný polystyren URSA XPS. XPS má, na rozdíl od běžného polystyrenu, uzavřenou buněčnou strukturu, díky čemuž je velmi odolný v tlaku, je nenasákavý a odolává střídavému zmrazování a rozmrazování i hnilobě.

Legenda:

 1. Suterénní zdivo
 2. Hydroizolace
 3. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
 4. Základové konstrukce
 5. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
 6. Separační vrstva
 7. Nopová folie

Vhodné materiály


Sokl

Izolace spodní stavby
1. Obvodová stěna
2. Provětrávaná fasáda s izolací URSA
3. Suterénní zdivo
4. Hydroizolace
5. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
6. Soklová omítka

Zateplení v oblasti soklu je zvýšeně namáháno odrazem dešťové vody, sněhem a případným mechanickým namáháním. Proto je optimální zde použít materiál URSA XPS N-III-PZ-I. Speciální vaflový povrch izolace navíc zaručuje dokonalé přilnutí omítkových materiálů.

Legenda:

 1. Obvodová stěna
 2. Provětrávaná fasáda s izolací URSA
 3. Suterénní zdivo
 4. Hydroizolace
 5. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
 6. Soklová omítka

Vhodné materiály


Další aplikace materiálů

Izolace šikmých střech
Izolace fasád
Izolace příček a předstěn
Izolace stropů a podhledů
Izolace podlah
Izolace plochých střech
Izolace dřevostaveb