Izolace podlah

Izolace podlah
Izolace podlah

Izolace podlah

Kvalitní zateplení podlahy uložené na terénu je důležité při snižování tepelných ztrát budovy, protože teplota zeminy je celoročně velmi nízká, zpravidla 3-8°C. Pro izolování podlah jsou,vzhledem k velmi dobrému součiniteli tepelné vodivosti a vysoké únosnosti, vhodné tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu URSA XPS.


Podlahy k zemině

Základové konstrukce
1. Suterénní zdivo 
2. Hydroizolace 
3. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“ 
4. Základová deska 
5. Separační vrstva 
6. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“ 
7. Podkladní vrstva 
8. Nopová folie  

Kvalitní zateplení podlahy uložené na terénu je důležité při snižování tepelných ztrát budovy, protože teplota zeminy je celoročně velmi nízká, zpravidla 3-8°C. Pro izolování podlah jsou,vzhledem k velmi dobrému součiniteli tepelné vodivosti a vysoké únosnosti, vhodné tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu URSA XPS.

Legenda:

 1. Suterénní zdivo 
 2. Hydroizolace 
 3. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“ 
 4. Základová deska 
 5. Separační vrstva 
 6. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“ 
 7. Podkladní vrstva 
 8. Nopová folie  

Průmyslové podlahy

Izolace podlah
1. Trvale pružný tmel
2. Izolační pásek v dilatační spáře
3. Betonová podlaha
4. Hydroizolace
5. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
6. Separační vrstva
7. Podkladní vyrovnávací vrstva
8. Zemina

Kvalitní zateplení podlahy uložené na terénu je důležité při snižování tepelných ztrát budovy, protože teplota zeminy je celoročně velmi nízká, zpravidla 3-8°C. Pro izolování podlah jsou, vzhledem k velmi dobrému součiniteli tepelné vodivosti a vysoké únosnosti, vhodné tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu URSA XPS.

Legenda:

 1. Trvale pružný tmel
 2. Izolační pásek v dilatační spáře
 3. Betonová podlaha
 4. Hydroizolace
 5. URSA XPS, viz. „Vhodné materiály“
 6. Separační vrstva
 7. Podkladní vyrovnávací vrstva
 8. Zemina

Vhodné materiály


Kročejová izolace

Izolace podlah
1. Roznášecí betonový potěr
2. Separační vrstva
3. Minerální izolace URSA UDP
4. Dřevěný záklop
5. Minerální izolace mezi trámy např. URSA DF 38, URSA PUREONE DF 39
6. Závěsná konstrukce pro podhled
7. Podhled

Pro zabránění šíření kročejového hluku se navrhují tzv. „plovoucí podlahy“. Pod roznášecí vrstvu podlahy se vkládají speciální akustické minerální izolace na bázi skla URSA v tloušťkách 15 – 40mm. Pro jejich správné fungování je kromě kvalitní izolace nutné zajistit odseparování roznášecí vrstvy podlahy od obvodových konstrukcí, aby se kročejový hluk nešířil akustickými mosty.

Legenda:

 1. Roznášecí betonový potěr
 2. Separační vrstva
 3. Minerální izolace URSA UDP
 4. Dřevěný záklop
 5. Minerální izolace mezi trámy např. URSA DF 38, URSA PUREONE DF 39
 6. Závěsná konstrukce pro podhled
 7. Podhled

Vhodné materiály


Další aplikace materiálů

Izolace šikmých střech
Izolace fasád
Izolace příček a předstěn
Izolace stropů a podhledů
Izolace spodní stavby - soklu
Izolace plochých střech
Izolace dřevostaveb