Aplikace

Aplikace

Kvalitní realizace staveb jsou nejlepší referencí našich výrobků. Minerální skelná izolace URSA a extrudovaný polystyren URSA byly instalovány do mnoha obytných či nebytových staveb novostaveb, ale i rekonstrukcí

Izolace šikmých střech

Šikmé střechy

Střecha chrání dům před povětrnostními vlivy. V zimě kvalitní zateplení střechy  zabrání zbytečným únikům tepla z interiéru, naopak v létě tepelná izolace omezuje prostup tepla z exteriéru. Optimální tepelná izolace URSA tak zlepšuje kvalitu vnitřního prostředí a šetří uživatelům energii a peníze za vytápění či chlazení.

Izolace fasád

Fasády

Obvodové stěny zajišťují zpravidla nosnou funkci objektu a chrání dům před povětrnostními vlivy. Kvalitní zateplení stěny brání zbytečným únikům tepla v zimě. V létě tepelná izolace omezuje prostup tepla z exteriéru. Tepelná izolace URSA tak zlepšuje kvalitu vnitřního prostředí a šetří uživatelům energii a peníze na vytápění či chlazení místností.

Izolace příček a předstěn

Příčky

V konstrukcích lehkých příček jsou minerální izolace URSA užívány jako akustická izolace. Použití izolací s odporem proti proudění vzduchu ≥ 5kPa·s/m2 dává předpoklady pro vysoký stupeň akustické chrany. V kombinaci s vhodnou konstrukcí lze při použití izolantu ze skelného vlákna bez problémů překročit neprůzvučnost klasické těžké příčky o stejné tloušťce.


Izolace stropů a podhledů

Stropy a podhledy

Podhledy s minerální izolací na bázi skla značně zlepšují akustické chování konstrukce. Použitím izolací ze skelné vlny URSA lze dosáhnout vynikajících výsledků zvukové neprůzvučnosti dřevěných trámových stropů. Zateplením stropu suterénu zespodu (např. zateplení stropu sklepa) izolací URSA XPS se značně zlepší komfort stavby zvýšením povrchové teploty podlahy nad zateplením.

Izolace podlah

Podlahy

Kvalitní zateplení podlahy uložené na terénu je důležité při snižování tepelných ztrát budovy, protože teplota zeminy je celoročně velmi nízká, zpravidla 3-8°C. Pro izolování podlah jsou,vzhledem k velmi dobrému součiniteli tepelné vodivosti a vysoké únosnosti, vhodné tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu URSA XPS.

Izolace spodní stavby - soklu

Spodní stavba

Z ekonomických i ekologických důvodů je dobré snížit tepelné ztráty objektu na minimum. Proto je třeba kvalitně izolovat celou vytápěnou obálku budovy, a to včetně spodní stavby. Do zateplení spodní stavby může patřit zateplení suterénních zdí zvenku, zateplení základových pasů či základových desek. 


Izolace plochých střech

Ploché střechy

Optimální zateplení ploché střechy s izolacemi URSA Vám zajistí tepelnou pohodu v interiéru v zimě i v létě a minimalizuje náklady na vytápění a chlazení domu.

Izolace dřevostaveb

Dřevostavby

Dřevo je obnovitelným zdrojem stavebního materiálu. Hlavními výrobními surovinami izolace URSA je písek a recyklované sklo. Během svojí životnosti ušetří několiksetkrát více energie, než je třeba na jejich produkci. Díky tomu dřevostavby s minerální

Pure Floc

Izolace URSA Pure Floc

Foukaná izolace URSA Pure Floc je vhodná pro všechny aplikace.