Izolace fasád

Izolace fasád
Izolace fasád

Izolace fasád

Obvodové stěny zajišťují zpravidla nosnou funkci objektu a chrání dům před povětrnostními vlivy. Kvalitní zateplení stěny brání zbytečným únikům tepla v zimě. V létě tepelná izolace omezuje prostup tepla z exteriéru. Tepelná izolace URSA tak zlepšuje kvalitu vnitřního prostředí a šetří uživatelům energii a peníze na vytápění či chlazení místností.


Provětrávaná fasáda (mechanicky kotveno)

Izolace fasád
1. Vnitřní omítka
2. Nosná zeď
3. Minerální izolace URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
4. Provětrávaná mezera
5. Nosný rošt fasádního obkladu
6. Kotvení talířovými hmoždinkami
7. Obkladové fasádní desky

Provětrávané fasády jsou s oblibou používané u moderních staveb. Jejich specifikem je, že mají mezi vrstvou tepelné izolace a finálním exteriérovým pláštěm provětrávanou vzduchovou mezeru. Ta, spolu s tepelnou izolací URSA, zajišťuje, že se fasáda v letních obdobích nepřehřívá. V zimě vrstva kvalitní izolace brání tepelným ztrátám. Použití izolací s optimálním odporem proti proudění vzduchu AFr ≥ 5kPa·s/m2 dává předpoklady pro vysoký stupeň akustické ochrany. Difúzně otevřená tepelná izolace optimalizuje vlhkostní bilanci kostrukce. Navíc tento typ fasád může být prováděn za jakýchkoli venkovních teplot, jelikož jsou při jeho realizaci vyloučeny vlhké procesy. Všechny materiály určené pro provětrávané fasády jsou vysoce hydrofobizované.

Legenda:

 1. Vnitřní omítka
 2. Nosná zeď
 3. Minerální izolace URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
 4. Provětrávaná mezera
 5. Nosný rošt fasádního obkladu
 6. Kotvení talířovými hmoždinkami
 7. Obkladové fasádní desky

Vhodné materiály


Průmyslová fasáda (do roštu)

Průmyslové fasády lze účinně zateplit s použitím kazetových desek URSA. Výhodou materiálu jsou velmi dobré tepelně-izolační schopnosti, akustická pohltivost a výjimečná pružnost, která zajistí dokonalé vyplnění roštu.

Vhodné materiály


Dvouvrstvé zdivo

Izolace fasád
1. Vnitřní omítka
2. Nosná zeď
3. Minerální izolace URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
4. Provětrávaná mezera
5. Lícové zdivo
6. Kotvení talířovými hmoždinkami

Legenda:

 1. Vnitřní omítka
 2. Nosná zeď
 3. Minerální izolace URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
 4. Provětrávaná mezera
 5. Lícové zdivo
 6. Kotvení talířovými hmoždinkami

Vhodné materiály


Dřevostavby – rámová konstrukce

Izolace fasád
1. Finální pohledová vrstva
2. Větraná vzduchová mezera
3. Difuzní membrána URSA SECO SD 0,025
4. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL v dřevěném roštu
5. Vnější konstrukční deska
6. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL mezi nosnými sloupky konstrukce
7. Vnitřní konstrukční deska
8. Parotěsnicí vrstva – parozábrana či parobrzda URSA SECO
9. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL v instalační předstěně
10. Interiérové opláštění

Pro zateplení rámové dřevostavby jsou ideální pružné skelné plsti URSA. Izolace URSA určené pro dřevostavby mají  velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, zlepšují akustiku konstrukcí a přispívají k požární bezpečnosti stavby, jelikož se jedná o materiály nehořlavé.

Legenda:

 1. Finální pohledová vrstva
 2. Větraná vzduchová mezera
 3. Difuzní membrána URSA SECO SD 0,025
 4. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL v dřevěném roštu
 5. Vnější konstrukční deska
 6. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL mezi nosnými sloupky konstrukce
 7. Vnitřní konstrukční deska
 8. Parotěsnicí vrstva – parozábrana či parobrzda URSA SECO
 9. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL v instalační předstěně
 10. Interiérové opláštění

Vhodné materiály


Další aplikace materiálů

Izolace šikmých střech
Izolace příček a předstěn
Izolace stropů a podhledů
Izolace podlah
Izolace spodní stavby - soklu
Izolace plochých střech
Izolace dřevostaveb