Minerální izolace URSA PUREONE TWF 37

URSA

PUREONE

Minerální izolace URSA PUREONE TWF 37


URSA PUREONE TWF 37 je difuzně otevřená, akustická izolace z minerální vlny na bázi skla. Je dodávaná ve formě rolí. Nejvyšší možný efekt dosahuje v lehkých konstrukcích příček. Účinně odolává hluku, brání prostupu tepla a eliminuje požární riziko staveb. Izolace URSA PUREONE TWF 37 převyšuje požadavek SDK dělicích příček na objemovou hmotnost izolačního materiálu 15 kg/m3.

Kód výrobku:

MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5
ES certifikát shody: 0672-CPR-0311​​​​​

SVT NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
URSA TWF 37

Oblasti použití


• Svislé konstrukce: lehké příčky, montovaná konstrukce obvodového pláště, předstěny, výplň dutin, přerušení akustických mostů
• Šikmá střecha: druhá vrstva tepelné izolace pod krokvemi
• Dřevostavby
• Tepelná, akustická a protipožární izolace

▲ Rozměry


Tloušťka
[mm]
Tep.odpor
[RD]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
Počet ks v balení
[ks]
Obsah balíku
[m2]
Počet balíků /paleta
[ks]
Obsah palety
[m2]
401,056259000422,5012270
501,356257000417,5024420
601,606255000412,5024300
75*2,006259000211,2524270
802,15625700028,7524210
100*2,70625700028,7524210

* Po dohodě​​

▲ Technické informace


ParametrZnačka
[CE kód]
HodnotaJednotkaNorma
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD-0,037W/m·KČSN EN 13162
Třída reakce na oheňA1nehořlavá-ČSN EN 13501-1
Třída tolerance tloušťkyT2-5% nebo -5 mm 1)
+15% nebo +15 mm 2)
-EN 823
Rozměrová stabilita při určité teplotěDS(70,-)≤ 1%EN 1604
Propustnost pro vodní páru (µ)MU1-EN 12086
Odpor při proudění vzduchuAFr5≥5kPa·s/m2EN 29053
Charakteristická hodnota zatížení-0,16kN/m3ČSN EN 1991-1-1
Třída zvukové pohltivosti (αw)Aod 0,90 do 1,00-ISO 116 54
Měrná tepelná kapacita-840J/kg·KČSN 730540-3
Maximální teplota použití-200°C-
Bod tání-˂1000°C-

 1) rozhodující je větší číselná hodnota tolerance

 2) rozhodující je menší číselná hodnota tolerance

▲ Aplikace / Technické detaily


Izolace příček a předstěn

Izolace šikmých střech

Izolace dřevostaveb

▲ Ke stažení


Ceník a produktový katalog

Ceník a produktový katalog URSA

Ceník URSA
PDF 3,1 MB

Technický list

URSA TWF 37

URSA TWF 37
PDF 0,6 MB

▲ Pracovní postup


 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

Role minerální izolace URSA PUREONE TWF 37 si připravíme k aplikačnímu místu. Balení s izolací si položíme na suchou, vodorovnou a dostatečně velkou plochu (dle návinu role). V místě ukončení návinu role nařízneme fólii v celé její délce a necháme roli, aby se sama rozvinula. Role poté necháme 5 minut volně ležet v prostoru.

 

Po 5 minutách minerální izolaci URSA natřeseme. Tak izolace dosáhne své nominální tloušťky a je tím připravena k aplikaci do konstrukce. Pro standardizované osové rozteče 625 mm je minerální izolace URSA PUREONE TWF 37 rozměrově připravena k přímé aplikaci do konstrukce. Při nestandardním rozměru si změříme šířku rozteče svislých profi lů. Pro zajištění lepší fi xace a vypnutí minerální izolace v roštu přidáme k naměřenému rozměru 2 cm.

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

Pracovní postup URSA 

Odřízneme naměřenou část minerální izolace URSA. Řez provádíme podél přítlačné lišty (část OSB desky, kovový profi l apod.) speciálním nožem URSA určeným k řezání izolace.

 

Aplikace minerální izolace URSA PUREONE TWF 37 do připraveného roštu sádrokartonového systému. Izolaci do roštu vkládáme lehkým vtlačením po celé její výšce. Dutina roštu musí být vyplněna izolací po celé své výšce.

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

 

Poté aplikujeme zakrytí první vrstvou sádrokartonových desek.

 

 

 

 

Obecné rady

  • Dutinu vyplňte nejlépe na 100 %.
  • Instalace příček by měla být započata až po dokončení mokrých procesů.
  • Pokud minerální izolace vyplňuje dutinu jen ze 75 % a méně, doporučuje se použít k zajištění izolace proti sesunuti fixační prvky.
  • Pro dvojité opláštění deskami platí pravidlo jedné poloviny. První vrstva je překryta vrchní vrstvou vždy o polovinu její délky a šířky.
  • Na závěr celého procesu se provádí tmelení spár mezi deskami, tmelení hlav šroubů a utěsnění připojovacích či rozvodných prvků (včetně elektro-krytek apod.).
  • K upevňovaní desek je nutné dodržovat montážní návody jednotlivých výrobců sádrokartonových či sádrovláknitých systémů.
  • Pokud příčka odděluje vytápěný a nevytápěný prostor, musí být na straně teplejšího prostoru aplikována parozábrana URSA SECO PRO 100.

▲ Podobné produkty


▲ Certifikáty


 

URSA certifikáty