Izolace šikmých střech

Izolace šikmých střech
Izolace šikmých střech

Izolace šikmých střech

Střecha chrání dům před povětrnostními vlivy. V zimě kvalitní zateplení střechy zabrání zbytečným únikům tepla z interiéru, naopak v létě tepelná izolace omezuje prostup tepla z exteriéru. Optimální tepelná izolace URSA tak zlepšuje kvalitu vnitřního prostředí a šetří uživatelům energii a peníze za vytápění či chlazení.
Zateplení šikmé střechy minerální izolací na bázi skla URSA Vám zajistí tepelnou pohodu v interiéru v zimě i v létě a zlepší akustické chování celé konstrukce.


Izolace mezi a pod krokvemi

1. Střešní krytina
2. Latě a kontralatě
3. Kontaktní difuzní fólie = pojistná hydroizolace URSA SECO
4. Přítlačná dřevěná lišta (přítlačný dřevěný profil)
5. XPS námětek nad krokvemi
6. Krokev
7. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
8. Parotěsnicí vrstva – parozábrana či parobrzda URSA SECO
9. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
10. Interiérové opláštění

Izolace mezi a pod krokvemi umožňuje aplikovat izolaci v dostatečných tloušťkách, aby byly úspory maximální. Postup, jak správně zaizolovat šikmou střechu, najdete v naší brožuře Rekonstrukce šikmých střech

Legenda:

 1. Střešní krytina
 2. Latě
 3. Kontralatě
 4. Difuzní membrána URSA SECO SD 0,025
 5. Odvětraná vzduchová dutina dle ČSN 73 1901
 6. Krokve – nosný systém
 7. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
 8. Parotěsnicí zábrana – parozábrana či parobrzda URSA SECO
 9. Instalační předstěna, pro vyšší tepelný komfort vyplněná URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL
 10. Interiérové opláštění

Vhodné materiály


Izolace mezi a nad krokvemi

1. Střešní krytina
2. Latě
3. Odvětraná vzduchová dutina dle ČSN731901
4. Kontralatě
5. Kontaktní difuzní fólie = pojistná hydroizolace URSA SECO
6. Kotvicí prvek
7. Přítlačná dřevěná lišta (přítlačný dřevěný profil)
8. XPS námětek nad krokvemi
9. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
10. Přítlačný profil pro ukotvení parotěsné vrstvy
11. Parotěsnicí vrstva – parozábrana či parobrzda URSA SECO
12. Krokev – nosná konstrukce
13. Interiérové opláštění

Izolace nad krokvemi eliminuje tepelné mosty krokví a zároveň svojí tloušťkou nezmenšuje prostor podkroví. Postup, jak správně zaizolovat šikmou střechu, najdete v naší brožuře Rekonstrukce šikmých střech

Legenda:

 1. Střešní krytina
 2. Latě
 3. Odvětraná vzduchová dutina dle ČSN731901
 4. Kontralatě
 5. Kontaktní difuzní fólie = pojistná hydroizolace URSA SECO
 6. Kotvicí prvek
 7. Přítlačná dřevěná lišta (přítlačný dřevěný profil)
 8. XPS námětek nad krokvemi
 9. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
 10. Přítlačný profil pro ukotvení parotěsné vrstvy
 11. Parotěsnicí vrstva – parozábrana či parobrzda URSA SECO
 12. Krokev – nosná konstrukce
 13. Interiérové opláštění

Vhodné materiály


Izolace mezi, nad krokvemi a pod krokvemi

1. Střešní krytina
2. Latě a kontralatě
3. Kontaktní difuzní fólie = pojistná hydroizolace URSA SECO
4. Přítlačná dřevěná lišta (přítlačný dřevěný profil)
5. XPS námětek nad krokvemi
6. Krokev
7. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
8. Parotěsnicí vrstva – parozábrana či parobrzda URSA SECO
9. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
10. Interiérové opláštění

Izolace nad krokvemi a pod krokvemi eliminuje tepelné mosty krokví, čímž maximalizuje úspory energie za vytápění.  Postup, jak správně zaizolovat šikmou střechu, najdete v naší brožuře Rekonstrukce šikmých střech.

Legenda:

 1. Střešní krytina
 2. Latě a kontralatě
 3. Kontaktní difuzní fólie = pojistná hydroizolace URSA SECO
 4. Přítlačná dřevěná lišta (přítlačný dřevěný profil)
 5. XPS námětek nad krokvemi
 6. Krokev
 7. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
 8. Parotěsnicí vrstva – parozábrana či parobrzda URSA SECO
 9. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
 10. Interiérové opláštění

Vhodné materiály


Další aplikace materiálů

Izolace fasád
Izolace příček a předstěn
Izolace stropů a podhledů
Izolace podlah
Izolace spodní stavby - soklu
Izolace plochých střech
Izolace dřevostaveb