Minerální izolace URSA PUREONE DF 39

URSA PUREONE

Minerální izolace URSA PUREONE DF 39

URSA PUREONE DF 39 je univerzální, difuzně otevřená tepelná izolace z minerální vlny na bázi skla. Je dodávaná ve formě rolí.

Kód výrobku:
MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5
ES certifikát shody: 0672-CPR-0311

Minerální izolace URSA PUREONE DF 39

Oblast použití

Izolace šikmých střech
Izolace stropů a podhledů
Izolace fasád
Izolace příček a předstěn
Izolace dřevostaveb

  • Šikmé střechy: izolace mezi krokvemi, pod i nad krokvemi, šikmé střechy do 45° i strmé šikmé střechy nad 45° s dodatečnou fixací
  • Podkroví
  • Stropy (trámové stropy)
  • Stěny (lehké příčky, roštové konstrukce, vnitřní zateplení), aplikaci konzultujte s výrobcem
  • Tepelná, akustická a protipožární izolace
Rozměry

Pozn.: *Po dohodě
DUO – v roli jsou vždy 2 pásy shodné tloušťky na sobě. 2 pásy na sobě lze po rozbalení použít buď dohromady (např. 80 mm), nebo je od sebe oddělit a použít každý pás zvlášť (např. 2×40 mm).

Technické informace

1) rozhodující je větší číselná hodnota tolerance
2) rozhodující je menší číselná hodnota tolerance

Aplikace / Technické detaily


Zateplení šikmé střechy

Izolace šikmých střech

zobrazit

Izolace fasád

zobrazit

Izolace stropů

Izolace stropů a podhledů

zobrazit

Izolace příček a předstěn

Izolace příček a předstěn

zobrazit

Aplikace dřevostaveb

Izolace dřevostaveb

zobrazit

Ke stažení
Pracovní postup

URSA pracovní postup

Role minerální izolace URSA si připravíme k aplikačnímu místu. Roli položíme na vodorovnou a dostatečně velkou plochu (dle návinu role). V místě ukončení návinu role nařízneme fólii v celé její délce a necháme roli, aby se sama rozvinula. Poté ji necháme 5 minut volně ležet v prostoru.

URSA pracovní postup

Po 5 minutách minerální izolaci URSA natřeseme, tak izolace dosáhne své nominální tloušťky a je připravena k aplikaci.

Pracovní postup

Změříme si šířku rozteče krokví. Pro zajištění lepší fixace minerální izolace URSA mezi krokvemi přidáme k naměřenému rozměru ještě 2 cm.

Pracovní postup

Odřízneme naměřenou část minerální izolace URSA. Řez provádíme podél přítlačné lišty (část OSB desky, kovový profil apod.) speciálním nožem URSA určeným k řezání izolace.

Aplikace minerální izolace URSA mezi krokve. Izolaci mezi krokve postupně vkládáme lehkým vtlačením po obou stranách její výšky, až zaplníme celé krokvové pole. K zajištění izolace v krokvovém poli při aplikaci použijte fixační prvky.

Aplikace minerální izolace URSA do příčného kovového roštu upevněného na krokve, jako druhá tepelně izolační vrstva. Izolaci vkládáme lehkým vtlačením po celé délce roštu. Dbejte stejných zásad jako v předešlém aplikačním kroku.

Obrázky jsou pouze ilustrativní, barevnost nemusí odpovídat skutečnosti.
URSA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provádět technické změny a technologie výrobků bez předchozího upozornění.
URSA CZ s.r.o. nenese odpovědnost za tiskové chyby. Současný technický list nahrazuje všechny předchozí verze a je platný až do odvolání nebo vydání nového.

Certifikáty