URSA v dřevostavbách

Renomovaní spolupracující výrobci dřevostaveb


Dřevostavby a úspory energie

Dřevostavby, konkrétně rámové typy, umožňují velmi efektivně splnit jak statické, tak tepelně technické požadavky na konstrukci. Zatížení přenáší subtilní dřevěné nosné prvky, tepelné a akustické parametry zajišťuje minerální izolace. Oproti zděné stavbě umožňuje tento typ dřevostavby dosáhnout lepších parametrů při menší tloušťce finálního souvrství. Což ve výsledku vede k úspoře obestavěného prostoru.

Dřevostavby URSA

Spotřeba energie v budovách

Spotřeba energie v budovách

Podívejme se na příklad srovnání dvou naprosto stejně velkých domů, nezatepleného ze 70.let a domu pasivního. Starší dům může mít měrnou roční potřebu na vytápění až 200 kWh/m2·rok. Naproti tomu pasivní dům může mít maximálně 15 kWh/ m2·rok. Na jednoduchém příkladu můžeme názorně demonstrovat, jak propastné rozdíly mohou být mezi jednotlivými kategoriemi – a fyzikální zákony jsou v tomto případě neúprosné! V obou domech je zdrojem tepla krb na dřevo. Pro vytápění prvního domu budeme potřebovat 13x více dřeva, než pro vytápění pasivního domu! A v obou domech přitom bude stejně teplo. Kvalitně izolovaný dům šetří každý rok užívání objektu značné částky za vytápění.

Z toho jednoznačně plyne, že pokud na začátku investujeme o něco málo více do zateplení, ušetříme na následných periodicky se opakujících výdajích za energii. A tyto náklady se každoročně zvyšují tak, jak rostou ceny energií. Navíc energeticky efektivnější budovy mají zpravidla vyšší tržní hodnotu.

Dřevostavby, konkrétně rámové typy, umožňují velmi efektivně splnit jak statické, tak tepelně technické požadavky na konstrukci. Zatížení přenáší subtilní dřevěné nosné prvky, tepelné a akustické parametry zajišťuje izolace. Oproti zděné stavbě umožňuje tento typ dřevostavby dosáhnout lepších parametrů při menší tloušťce finálního souvrství. Což ve výsledku vede k úspoře obestavěného prostoru.


Moderní materiály pro izolaci dřevostavby

Co si můžeme představit pod pojmem „moderní“ materiál pro dřevostavbu? Synonymem může být materiál pokrokový či novátorský. V kontextu dnešní doby, kdy velmi diskutovaným tématem jsou úspory a šetření, by moderní materiál měl zajistit, aby stavba zbytečně neplýtvala. To z pohledu uživatele stavby může znamenat hlavně úsporu finančních prostředků. Nejjednodušší je šetřit tam, kde spotřebováváme nejvíce. U průměrné české domácnosti jsou téměř dvě třetiny z celkové potřeby energie spotřebované na vytápění. Přitom toto číslo se dá velmi efektivně a jednoduše ovlivnit kvalitním izolováním obálky budovy.

URSA XPS
          URSA XPS

Vnitřní prostředí stavby je ovlivněno velkou měrou materiály, které jsou do stavby zabudovány. K zajištění příjemného vnitřního prostředí v dřevostavbách je obzvláště vhodné propojení přírodních materiálů. Minerální izolace na bázi skla je léty prověřenou izolací do rámových konstrukcí.

Firma URSA se zaměřuje na vývoj materiálů speciálně určených pro dřevostavby a pro co nejefektivnější snížení spotřeby tepla na vytápění. Jedná se o izolace URSA GLASSWOOL, tradiční skelnou vlnu. Dále pak jedinečné minerální skelné izolace nové generace – formátované URSA PUREONE a foukaná izolace URSA Pure Floc.

Tyto izolace jsou vyrobené z přírodních materiálů a jsou bez obsahu  zbytkových formaldehydů.

URSA Pureone
URSA PUREONE
URSA GLASWOOL
URSA GLASSWOOL

Kromě nadstandardní tepelně izolační funkce díky své výjimečné pružnosti zaručí skelná izolace URSA splnění i dalších důležitých vlastností konstrukce. Jedná se o ideální zvukový pohlcovač. Výborně drží v konstrukci a zaručuje dokonalé vyplnění dutiny, čímž spolehlivě eliminuje tepelné a akustické mosty. Minerální skelná izolace URSA je materiál nehořlavý, třída reakce na oheň A1, čímž pomáhá požární bezpečnost celé konstrukce. O kvalitě izolací URSA, které jsou dodávány na český trh, svědčí i to, že jsou vyrobeny v Německu, tudíž splňují všechny parametry evropských norem.

URSA Purefloc
          URSA Pure Floc

Minerální izolace URSA je velmi ekologickým materiálem. Je vyrobena z přírodní suroviny, křemičitého písku, a z více jak 70% je tvořena recyklovaným sklem. Např. izolace URSA PUREONE díky moderní technologii výroby během své životnosti ušetří až 600 krát více energie, než kolik je jí potřeba k její výrobě. URSA Pure Floc na tom bude ekologicky ještě lépe, neb je bez pojiv, zapékací pece apod… Také snižuje emise CO2, a to až 250krát ve srovnání s CO2 vznikajícím při výrobě a přepravě.

Kromě ekonomických a ekologických kritérií je důležité vždy zajistit zdravé vnitřní prostředí a požadovaný komfort pro uživatele. Zde sehrává kvalitní izolace též významnou roli, neboť zajišťuje, aby povrchová teplota neklesala pod nepřípustnou mez a tím pádem nedocházelo ke kondenzaci na vnitřním povrchu. Minerální skelná izolace URSA je propustná pro vodní páru stejně jako vzduch, což pomáhá vysychání konstrukce. Omezuje se díky tomu možnost výskytu vlhkých „map“ na podhledech, růst plísní a snížení uživatelské pohody. Zamezení výskytu kondenzace značně přispívá kladně k životnosti konstrukce.

URSA Purefloc - aplikace
Volné foukání izolací URSA Pure Floc

Kvalitně izolovaná konstrukce s použitím minerální skelné izolace URSA Vám přinese značné úspory minimalizací tepelných ztrát. Též Vám spolehlivě zajistí zdravé vnitřní prostředí a nadstandardní uživatelský komfort díky akustické a tepelné pohodě interiéru. Více informací najdete v naší brožuře Dřevostavby. Ing. arch. Tereza Vojancová, technický poradce URSA CZ, s.r.o.


Výhody konstrukce dřevostaveb

Dřevostavby se těší čím dál větší oblibě a začínají si budovat pevné místo v současném stavebním světě.

Rychlost výstavby, snižování negativních dopadů na životní prostředí, udržitelnost a vynikající technické parametry, to je výčet těch největších výhod.

Dřevo je udržitelným a jedním z nejtradičnějších stavebních materiálů a jde ruku v ruce s izolacemi URSA, které jsou vyrobené z obnovitelných zdrojů.

Podívejte se na dřevostavby očima ADMD.