URSA v dřevostavbách

Moderní materiály pro dřevostavbu

Moderní materiály pro dřevostavbu

Co si můžeme představit pod pojmem „moderní“ materiál pro dřevostavbu? Synonymem může být materiál pokrokový či novátorský. V kontextu dnešní doby, kdy velmi diskutovaným tématem jsou úspory a šetření, by moderní materiál měl zajistit, aby stavba zbytečně neplýtvala. To z pohledu uživatele stavby může znamenat hlavně úsporu finančních prostředků. Nejjednodušší je šetřit tam, kde spotřebováváme nejvíce. U průměrné české domácnosti jsou téměř dvě třetiny z celkové potřeby energie spotřebované na vytápění. Přitom toto číslo se dá velmi efektivně a jednoduše ovlivnit kvalitním izolováním obálky budovy.

Renomovaní spolupracující
výrobci dřevostaveb

NEAT Houses
VEXTA domy
Flexi domy
Atrium

Spotřeba energie v budovách

Spotřeba energie v budovách

Podívejme se na příklad srovnání dvou naprosto stejně velkých domů, nezatepleného ze 70.let a domu pasivního. Starší dům může mít měrnou roční potřebu na vytápění až 200 kWh/m2·rok. Naproti tomu pasivní dům může mít maximálně 15 kWh/ m2·rok. Na jednoduchém příkladu můžeme názorně demonstrovat, jak propastné rozdíly mohou být mezi jednotlivými kategoriemi – a fyzikální zákony jsou v tomto případě neúprosné! Oba domy budeme vytápět krbem na dřevo. Pro vytápění prvního domu budeme potřebovat 13x více dřeva, než pro vytápění pasivního domu! A v obou domech přitom bude stejně teplo. Kvalitně izolovaný dům šetří každý rok užívání objektu značné částky za vytápění.

Z toho jednoznačně plyne, že pokud na začátku investujeme o něco málo více na zateplení, ušetříme na následných periodicky se opakujících výdajích za energii. A tyto náklady se každoročně zvyšují tak, jak rostou ceny energií. Navíc energeticky efektivnější budovy mají zpravidla vyšší hodnotu na trhu.


Dřevostavby a úspory energie

Dřevostavby, konkrétně rámové typy, umožňují velmi efektivně splnit jak statické, tak tepelně technické požadavky na konstrukci. Zatížení přenáší subtilní dřevěné nosné prvky, tepelné a akustické parametry zajišťuje izolace. Oproti zděné stavbě umožňuje tento typ dřevostavby dosáhnout lepších parametrů při menší tloušťce finálního souvrství. Což ve výsledku vede k úspoře obestavěného prostoru.

Moderní materiály pro izolaci dřevostavby

Moderní materiály pro izolaci dřevostavby

Vnitřní prostředí stavby je ovlivněno velkou měrou materiály, které jsou do stavby zabudovány. K zajištění příjemného vnitřního prostředí v dřevostavbách je obzvláště vhodné propojení přírodních minerálních a dřevěných materiálů. Minerální izolace na bázi skla je léty prověřenou izolací do rámových konstrukcí. Firma URSA se zaměřuje na vývoj materiálů speciálně určených pro dřevostavby a pro co nejefektivnější snížení spotřeby tepla na vytápění. Jedná se o izolace URSA GLASSWOOL, tradiční skelnou vlnu, a URSA PUREONE, jedinečnou minerální izolaci nové generace z přírodních materiálů a bez obsahu zbytkových formaldehydů. Kromě nadstandardní tepelně izolační funkce skelná vlna URSA, díky své výjimečné pružnosti, zaručí splnění i dalších požadovaných vlastností konstrukce. Jedná se o ideální zvukový pohlcovač. Výborně drží v konstrukci a zaručuje dokonalé vyplnění dutiny, čímž spolehlivě eliminuje tepelné a akustické mosty. Minerální skelná izolace URSA je materiál nehořlavý, třída reakce na oheň A1, čímž zvyšuje požární bezpečnost celé konstrukce. O kvalitě izolací URSA, které jsou dodávány na český trh, svědčí i to, že jsou vyrobeny v Německu, tudíž splňují všechny parametry evropských norem.


Minerální izolace URSA je velmi ekologickým materiálem. Je vyrobena z přírodní suroviny, křemičitého písku, a z více jak 70% je tvořena recyklovaným sklem. Např. izolace URSA PUREONE díky moderní technologii výroby během své životnosti ušetří až 600 krát více energie, než kolik je jí potřeba k její výrobě. Také snižuje emise CO2, a to až 250krát ve srovnání s CO2 vznikajícím při výrobě a přepravě.

Kromě ekonomických a ekologických kritérií je důležité vždy zajistit zdravé vnitřní prostředí a požadovaný komfort pro uživatele. Zde sehrává kvalitní izolace též významnou roli, neboť zajišťuje, aby povrchová teplota neklesala pod nepřípustnou mez a tím pádem nedocházelo ke kondenzaci na vnitřním povrchu. Minerální skelná izolace URSA je propustná pro vodní páru stejně jako vzduch, což značně snižuje riziko kondenzace v souvrství. Eliminuje se díky tomu možnost výskytu vlhkých „map“ na podhledech, růst plísní a snížení uživatelské pohody. Zamezení výskytu kondenzace značně přispívá kladně k životnosti konstrukce.

Kvalitně izolovaná konstrukce s použitím minerální skelné izolace URSA Vám přinese značné úspory minimalizací tepelných ztrát. Též Vám spolehlivě zajistí zdravé vnitřní prostředí a nadstandardní uživatelský komfort díky akustické a tepelné pohodě interiéru. Více informací najdete v naší brožuře Dřevostavby. Ing. arch. Tereza Vojancová, technický poradce URSA CZ, s.r.o.