Proč izolovat

Proč izolovat


Tepelné izolace představují mimořádný potenciál pro řešení klimatických změn, snižování závislosti na spotřebě energií a zachování trvale udržitelného rozvoje.

V posledních desetiletích došlo oproti období před průmyslovou revolucí k velmi rychlému nárůstu skleníkového efektu, jevu, který zvyšuje teplotu povrchu Země. Některé následky tohoto účinku jsou známé (tání ledovců, zvýšené množství záplav, ztráta biodiverzity, blednutí korálů atd.), zatímco jiné jsou prozatím nejasné.

Bylo prokázáno, že tato změna klimatických podmínek je ovlivňována lidskou činností, zejména spalováním fosilních paliv a rozsáhlým odlesňováním půdy. Navzdory této skutečnosti se předpokládá, že v další čtvrtině tohoto století budou globální požadavky na energie nadále růst, což povede k dalšímu čerpání neobnovitelných zdrojů.

V současné době je nejvýznamnější část veškeré vyrobené energie spotřebovávána v budovách (40 %), následuje doprava (32 %) a průmyslová výroba (28 %). V této souvislosti představují budovy největší potenciál pro úsporu energie, jelikož samotné vytápění a chlazení činí 64 % jejich energetické spotřeby. Více jak polovinu této energie lze s použitím tepelných izolací ušetřit, a to bez narušení kvality života.


Podle zásady Trias Energetica existují tři následné kroky, které je třeba podniknout pro vyřešení udržitelné energetické spotřeby v budovách: za prvé snížit energetickou náročnost budov, za druhé je nutné propagovat a využívat obnovitelné zdroje energií a v neposlední řadě zvýšit efektivitu výroby a využití energie z fosilních paliv.

Ze všech opatření, která vedou ke zvýšení energetické efektivnosti budov, je z ekonomického hlediska mezi všemi dostupnými možnostmi nejúčinnějším opatřením kvalitní zateplení obálky budovy, protože tato alternativa vyžaduje nejnižší náklady na jednotky ušetřené energie a vykazuje nejkratší návratnost. Množství energie ušetřené s použitím kvalitní tepelné izolace vysoce převyšuje množství energie spotřebované na její výrobu, přepravu a instalaci.

Zateplení nejenže prospěje Zemi úsporou energie, ale též ušetří uživateli každý rok nemalé peníze za vytápění. Dalším přínosem kvalitního zateplení budovy je zlepšení komfortu bydlení. U správně zateplené obálky budovy se minimalizuje nebezpečí kondenzace vodních par a následného růstu plísní. Navíc se zlepší celoroční tepelný komfort v domě. V zimě zde bude příjemné teplo a v létě se interiér bude méně přehřívat.

O trvale udržitelný rozvoj lze při stavbách a rekonstrukcích usilovat i při volbě stavebních materiálů. Jedním z podstatných stavebních prvků je minerální tepelná izolace, která se již vyrábí z recyklovaných zdrojů. Ta se stává trendem ve stavebnictví, protože je nejenom ekologická, ale zároveň bezpečná pro každé bydlení. Pomáhá tak životnímu prostředí i s řešením otázek úniku tepla.


Společnost URSA vyrábí minerální skelné izolace, které jsou svým ekologickým složením šetrné k přírodě. Více než 90 % surovin na výrobu těchto izolací pochází z obnovitelných zdrojů. Podstatu minerální skelné izolace tvoří ze 70 % skleněné střepy, které pochází z recyklovaného skla. Více jak 20 % tvoří písek. Např.izolace URSA PUREONE během své životnosti ušetří až 600 krát více energie, než kolik je jí potřeba k její výrobě. Také snižuje emise CO2, a to až 250krát ve srovnání s CO2 vznikajícím při výrobě a přepravě.