Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

NZU v kostce

NZU

Věděli jste, že proti rostoucím nákladům za energie lze hledat pomoc v dotačních programech?
Pokud uvažujete o zateplení svého domu či bytu, tak můžete čerpat dotace z Nové zelené úsporám.

„Dotační podpora má motivovat vlastníky budov k provedení co nejkvalitnější energeticky úsporné renovace, mezi které se řadí i zateplení.“ „Dotace dle technických parametrů mohou pokrýt dokonce 50 až 60 % nákladů spojených s obnovou stavby.”

Věděli jste, že v případě, že použijete minerální izolace URSA, získáte další body = další peníze navíc za environmentálně šetrné řešení? Minerální izolace URSA totiž splňují kritéria environmentálně šetrného výrobku, a to:

• Mají 70% obsah recyklované složky.
• Materiály jsou demontovatelné.
• Mají Enviromentální prohlášení o produktu (EPD), jenž je nástrojem transparentní deklarace vlastností výrobků zákazníkovi. Slouží k prezentaci skutečných dopadů daného výrobku na životní prostředí

Pro Novou zelenou úsporám už není třeba dokládat SVT výrobku, pouze se pro dotaci doloží doklad, kde budou uvedeny technické vlastnosti výrobku, např. technický list či Prohlášení o vlastnostech.


Podklady potřebné k žádosti najdete zde:


NZU LIGHT

Chtěli byste energeticky vylepšit svůj dům, ale nemáte na to dostatek financí? 

NZU Light

14. Listopadu 2022 odstartoval doplňkový program Nová zelená úsporám Light, který se bude zaměřovat především na financování dílčích renovací, které domácnostem pomohou snížit jejich energetickou náročnost, jako jsou:

• Zateplení fasády
• Zateplení půdy
• Zateplení podlah
• Výměna oken a dveří

Jak to funguje?

• Celková dotace na dům až 150 tisíc korun
• Možnost výplaty formou zálohy (tzn. předem a realizace je možná i svépomocí)
• Minimální byrokracie – není potřeba tolik „papírů“
• Je možné požádat i zpětně na realizace od 12.9. 2022

Pro koho je dotace určena?

• Starobní důchodce
• Invalidní důchodce 3.stupně
• Domácnosti, které od 12.9. pobírají příspěvek na bydlení

Příjem žádostí se otevře 9. ledna 2023. Proto je-li to možné, neváhejte a začněte s úpravami již teď!


Příručky opatření NZÚ light

V příručkách naleznete rady a doporučení, jak správně provést zateplení, abyste splnili podmínky dotace NZÚ light.