Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

NZU v kostce

NZU

Věděli jste, že proti rostoucím nákladům za energie lze hledat pomoc v dotačních programech?
Pokud uvažujete o zateplení svého domu či bytu, tak můžete čerpat dotace z Nové zelené úsporám.

„Dotační podpora má motivovat vlastníky budov k provedení co nejkvalitnější energeticky úsporné renovace, mezi které se řadí i zateplení.“ „Dotace dle technických parametrů mohou pokrýt dokonce 50 až 60 % nákladů spojených s obnovou stavby.”

Věděli jste, že v případě, že použijete minerální izolace URSA, získáte další body = další peníze navíc za environmentálně šetrné řešení? Minerální izolace URSA totiž splňují kritéria environmentálně šetrného výrobku, a to:

• Mají 70% obsah recyklované složky.
• Materiály jsou demontovatelné.
• Mají Enviromentální prohlášení o produktu (EPD), jenž je nástrojem transparentní deklarace vlastností výrobků zákazníkovi. Slouží k prezentaci skutečných dopadů daného výrobku na životní prostředí

Pro Novou zelenou úsporám už není třeba dokládat SVT výrobku, pouze se pro dotaci doloží doklad, kde budou uvedeny technické vlastnosti výrobku, např. technický list či Prohlášení o vlastnostech.


Podklady potřebné k žádosti najdete zde:


NZU LIGHT

Chtěli byste energeticky vylepšit svůj dům, ale nemáte na to dostatek financí? 

NZU Light

14. Listopadu 2022 odstartoval doplňkový program Nová zelená úsporám Light, který se bude zaměřovat především na financování dílčích renovací, které domácnostem pomohou snížit jejich energetickou náročnost, jako jsou:

• Zateplení fasády
• Zateplení půdy
• Zateplení podlah
• Výměna oken a dveří

Jak to funguje?

• Celková dotace na dům až 150 tisíc korun
• Možnost výplaty formou zálohy (tzn. předem a realizace je možná i svépomocí)
• Minimální byrokracie – není potřeba tolik „papírů“
• Je možné požádat i zpětně na realizace od 12.9. 2022

Pro koho je dotace určena?

• Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, v němž jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
• Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
• Vlastníci bytu v bytovém domě nebo spoluvlastníci bytového domu s právem užívat byt
• Členové bytového družstva s právem užívat byt v bytovém domě


• Kde všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně
• Domácnosti, které od 12.9. pobírají příspěvek na bydlení či přídavky na děti

Příjem žádostí v programu NZÚ Light je opět otevřen. Proto je-li to možné, neváhejte a začněte s úpravami již teď!


Příručky opatření NZÚ light

V příručkách naleznete rady a doporučení, jak správně provést zateplení, abyste splnili podmínky dotace NZÚ light.


Oprav dům po babičce

V září startuje příjem žádostí nového dotačního programu Oprav dům po babičce. Ten se zaměřuje na komplexní zateplení rodinných a rekreačních objektů. Využít můžete i produkty značky URSA

Letos na podzim startuje nový dotační program Nové zelené úsporám – Oprav dům po babičce. Ten nabízí zálohovou dotaci (až 1 milion korun) na komplexní zateplení rodinných a rekreačních objektů. Renovaci bude možné rozšířit i o další opatření (např. výměna zdrojů tepla, fotovoltaika, využití dešťové vody, zelená střecha, aj). Součástí jsou mimo jiné i další bonusy, které pomohou rodinám ke kvalitnímu a energeticky úspornému bydlení.

Hlavním cílem programu je především motivovat k rekonstrukci starších domů. Podle dat MŽP a Státního fondu životního prostředí je v současné době každý šestý dům v České republice neobydlený, přesto se ale zastavují další plochy úrodné půdy novostavbami. A proto program Oprav dům po babičce nabízí zálohovou dotací na komplexní zateplení, čímž chce dosáhnout zvýšení počtu zabydlených starších staveb, snížení míry zastavěné úrodné půdy novými stavbami a úsporu energie na vytápění. Zároveň tím pomůže lidem, kteří v současné době žijí v energeticky neúsporných domech, zpřístupnit kvalitní a energeticky úsporné bydlení. Důležitou podmínkou, kterou musí každý žadatel splnit, aby dotace získal, je být ekonomicky aktivní a vlastnit dům či rekreační objekt využívaný k trvalému bydlení (po dobu 10 let od doložení realizace).

Záloha a příslib dalších bonusů

Nový dotační program s sebou přináší i značnou řadu výhod. Kromě zálohové dotace, která může pokrýt až 50 % přímých realizačních nákladů a kterou žadatelé získají před zahájením rekonstrukce, mohou dále čerpat např. výhodný úvěr od stavebních spořitelen, rodinný bonus 50 000 Kč na každé nezletilé dítě, bonus 10 % z celkové výše dotace pro strukturálně postižené kraje a obce podporované státem a kombinační bonus 10 000 Kč za každou kombinaci opatření (např. komplexní zateplení a fotovoltaika). „Díky zálohové dotaci předem až 1 milion korun a možnosti získat výhodný úvěr od stavebních spořitelen s úrokem 3 až 4 % by měl program umožnit renovovat či znovu vystavět úsporný dům namísto starého širokému spektru obyvatel. Díky úspoře za vytápění (zateplením domu) a úspoře za energie (např. instalací fotovoltaiky) výrazně poklesnou měsíční výdaje na bydlení a tím pádem zbydou prostředky na splátky úvěru,“ vysvětluje výhody dotačního programu Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA a dodává: „Dotace je poskytována na komplexní zateplení. To znamená, že je třeba, aby dům staršího data výstavby byl renovován alespoň na energetickou třídu B.

Komplexní zateplení s produkty URSA

Dotace na komplexní zateplení se vztahuje na obvodové stěny, střechy, stropy a podlahy stávajících rodinných domů. Využít na to můžete celou řadu produktů od značky URSA. „Naše společnost nabízí širokou škálu kvalitních produktů. V první řadě bych ráda zmínila minerální izolace z produktové řady URSA GLASSWOOL, které je možné využít k izolaci šikmých střech, příček, obvodových konstrukcí fasád a podlah,“ říká Vojancová. Minerální izolace URSA GLASSWOOL zajišťuje příjemné vnitřní prostředí díky vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem. Poskytuje také vynikající zvukovou izolaci, a navíc je nehořlavá, hodí se tak i do dřevostaveb. „Dalším materiálem, který nabízíme, je URSA XPS. Tato tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu disponuje vysokou pevností tlaku, má vynikající tepelně izolační vlastnosti a nízkou nasákavost. Její použití doporučujeme na izolace podlah, obrácených plochých střech, perimetru, soklů, tepelných mostů a suterénních stěn,“ doplňuje Tereza Vojancová.

Novinkou na trhu je v současné době foukaná minerální izolace URSA Pure Floc. „Tato minerální izolace zajišťuje vynikající tepelnou, zvukovou a protipožární ochranu v jednom. Je dokonale paropropustná a rozměrově stabilní. Foukaná minerální vlna je bez formaldehydu, pojiv, zpomalovačů hoření, je odolná proti plísním a nehnije ani se nerozkládá, a to vše bez umělých přísad. S jediným produktem lze izolovat téměř všechny oblasti použití v nových i starých budovách nehořlavým způsobem,“ doporučuje architektka. V neposlední řadě můžete zateplit s minerální izolací nové generace URSA PUREONE, která se hodí do šikmých střech, lehkých příček, obvodových stěn, fasád, trámových stropů i dřevostaveb. „Minerální izolace URSA PUREONE tvoří až ze 75 % skleněné střepy, které pochází z recyklovaného skla, více než 20 % pak písek. Při jejím použití navíc vaše bydlení získá skvělé akustické, tepelněizolační a protipožární výsledky. Navíc je URSA PUREONE hypoalergenní bez obsahu zbytkových formaldehydů. Hodí se tak i do prostředí s vyššími hygienickými nároky, například do dětských pokojů,“ uzavírá Vojancová.

Zájemci o dotaci z programu „Oprav dům po babičce“ se mohou už dnes obracet se svými dotazy na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, případně využít kontaktní formulář na www.novazelenausporam.cz. Příjem žádostí se oficiálně spustí v září 2023 a zvýhodněný úvěr od stavební spořitelny bude pro žadatele k dispozici od ledna 2024.

Zájem o dotace na zateplení roste – nové dotační podmínky od 15. února

Od 15. února se zavádí nový bonus ve výši až 40 tisíc korun pro žadatele, kteří zkombinují instalaci fotovoltaiky s dílčím, či komplexním zateplením.
Např. zateplení podlahy půdy, kudy uniká až 20 % tepla, patří mezi jedno z nejjednodušších a nejlevnějších opatření, které Vám za pouhý den realizace může začít šetřit.

Zájem o dotace na zateplení roste, od září 2023, kdy se změnily podmínky programu, podalo více než 4 200 žadatelů žádosti o dotaci na zateplení. Mezi nimi je 3 500 majitelů rodinných domů a 700 vlastníků bytových domů. To je o 63 % více než v předchozím období, kdy bylo podáno jen asi 2 580 žádostí. Dle výsledků NZÚ se žadatelé více rozhodují pro komplexnější opatření, která přinášejí maximální úspory. Kompletní zateplení je výhodné také z hlediska realizace. Umožňuje efektivní spojení jednotlivých vrstev a ploch zateplení a minimalizaci tepelných mostů.

Úpravy programu jsou dobře nastavené a motivují lidi k zateplení a komplexním projektům, zdůrazňuje Marcela Kubů z Asociace výrobců minerálních izolací (AVMI). Mezi hlavní změny patří zvýšení dotace na kompletní zateplení a zavedení bonusu ve výši 150 tisíc korun pro nízkopříjmové domácnosti v bytových domech.

Více se dozvíte na:
Zájem o dotace na zateplení se meziročně zvýšil o 63 %, domácnosti žádají o více peněz na komplexní projekty (avmi.cz)


Plánované změny v čerpání dotací na rekonstrukce bydlení, platné od června 2024.

Program Nová zelená úsporám nabízí finanční podporu pro snadno realizovatelná opatření, jako jsou dílčí zateplení fasády, střechy, podlahy a stropu, a také výměna oken a vchodových dveří. Další možností je solární ohřev vody. Program poskytuje podporu až do výše 100 %, která je vyplácena zálohově. Velkou výhodou je možnost využít plnou asistenci proškolených poradců zdarma, kteří žadatelům pomohou s podáním žádosti, posouzením jejich situace, výběrem dodavatele a dohledem nad realizací úsporných opatření.

Alokace v programu byla 22. května vyčerpána a příjem žádostí je nyní pozastaven. Program bude opět otevřen v aktualizované podobě 25. června.

Změny v NZÚ Light: více peněz na zateplení, zefektivnění podpory a zacílení na ty nejzranitelnější

Nová zelená úsporám Light – žadatelé budou mít nově možnost získat až 250.000 Kč na zateplení, což je o sto tisíc korun více než dosud. Od června bude možné celou tuto částku využít na zateplení, přičemž dotace na solární ohřev budou sníženy na 50.000 nebo 70.000 Kč.

Oprav dům po babičce – nově může domácnost, kromě nemovitosti, na kterou žádá o příspěvek, vlastnit také jednu další stavbu určenou k bydlení nebo podíl na ní, a to včetně bytu v bytovém domě či družstevního bytu. Díky této změně tak bude možné podpořit širší okruh žadatelů.