Izolace příček a předstěn

Izolace příček a předstěn
Izolace příček a předstěn

Izolace příček a předstěn

Lehké příčky s použitím izolace URSA GLASSWOOL nebo URSA PUREONE předčí v mnoha směrech příčky zděné, při nižších tloušťkách je možné dosáhnout lepších akustických parametrů. Izolace URSA je do příček instalována jako akustická vložka, díky ní dochází v příčkách k výraznému útlumu hluku. Zvuková energie se tak částečně přemění na energii tepelnou a tím se hluk rapidně snižuje.
URSA GLASSWOOL a URSA PUREONE maximálně odolávají hluku, brání prostupu tepla a snižují
požární riziko staveb.


Izolace příček

Izolace příček
1. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
2. Opláštění (sádrokartonové či sádrovláknité desky)
3. Nosná konstrukce opláštění

V konstrukcích lehkých příček jsou minerální izolace URSA užívány jako akustická izolace. Použití izolací s odporem proti proudění vzduchu AFr ≥ 5kPa·s/m2 dává předpoklady pro vysoký stupeň akustické ochrany. V kombinaci s vhodnou konstrukcí lze při použití izolantu ze skelného vlákna bez problémů překročit neprůzvučnost klasické těžké příčky o stejné tloušťce. Skelná vlna URSA je materiál nehořlavý, třída reakce na oheň A1, čímž zvyšuje požární bezpečnost celé konstrukce.

Legenda:

  1. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
  2. Opláštění (sádrokartonové či sádrovláknité desky)
  3. Nosná konstrukce opláštění

Vhodné materiály

URSA PUREONE TWP 37
URSA PUREONE TWF 37
URSA TWF 1 FONO
URSA TWP 1


Akustické předstěny

Izolácia priečok
1. Stávající stavební konstrukce
2. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL
3. Nosná konstrukce opláštění
4. Opláštění (sádrokartonové či sádrovláknité desky)

Pohltivá výplň z minerální vlny URSA v konstrukci akustické předstěny může významně zvýšit vzduchovou neprůzvučnost.

Legenda:

  1. Stávající stavební konstrukce
  2. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL
  3. Nosná konstrukce opláštění
  4. Opláštění (sádrokartonové či sádrovláknité desky)

Vhodné materiály


Zateplení zevnitř

Zateplení zevnitř je vhodnou variantou, pokud není možné zaizolovat objekt zvenku, např. z důvodu památkové ochrany.

Vhodné materiály


Další aplikace materiálů

Izolace šikmých střech
Izolace fasád
Izolace stropů a podhledů
Izolace podlah
Izolace spodní stavby - soklu
Izolace plochých střech
Izolace dřevostaveb