CAD detaily

CAD detaily


STROPNÍ KONSTRUKCE

PDF, DWG, DXF, Legenda
Izolace dřevěného trámového stropu, 3010073
Izolace dřevěného trámového stropu – napojení na zeď, 3010074
Zateplení nevytápěného sklepního prostoru, 3010075
Dodatečné zateplení půdního prostoru – jednoúrovňový křížový rošt, 3010076
Zateplení nevytápěného půdního prostoru – kovová konstrukce, 3010077
Zateplení nevytápěného půdního prostoru – dřevěná konstrukce, 3010078

PODLAHA

Lehká konstrukce – suchá podlaha, 3010380
Lehká konstrukce – betonová podlaha, 3010381
Těžká stropní konstrukce – betonová podlaha – 3010382
Těžká stropní konstrukce – suchá podlaha – 3010383
Dřevěná konstrukce – suchá podlaha – 3010384
Dřevěná konstrukce – betonová podlaha, 3010385
Podlaha na základové desce, 3010387

OBVODOVÁ KONSTRUKCE

Provětrávaná fasáda – skladba, 20200016
Provětrávaná fasáda – provedení u soklu, 20201000
Provětrávaná fasáda – provedení koutu, 20202000
Provětrávaná fasáda – provedení rohu, 20202001
Provětrávaná fasáda – okenní otvor – parapet, 20203000
Provětrávaná fasáda – okenní otvor – nadpraží, 20203001

ŠIKMÁ STŘECHA

Tříplášťová – řez, 5020134
Dvouplášťová – řez, 5020135
Tepelná izolace nad krokvemi – řez, 5020136
Dvouplášťová – provedení u vnitřní stěny – přidaná tepelná izolace XPS, 5020137
Dvouplášťová – provedení u vnitřní stěny – průběžná pojistná hydroizolace, 5020138
Dvouplášťová – provedení u okapu, 5020484
Dvouplášťová – provedení u štítové stěny – přidaná tepelná izolace XPS, 5020485
Dvouplášťová – provedení u štítové stěny, 5020486
Dvouplášťová – provedení úžlabí, 502050006
Dvouplášťová – provedení u hřebene, 502020024
Dvouplášťová – provedení u střešního okna, 502060014
Unikátní systém_krokvový námětek s XPS – zdola – řez A-A, 5020011
Unikátní systém_krokvový námětek s XPS – zdola – řez B-B, 5020012
Unikátní systém_krokvový námětek s XPS – zdola – u štítové stěny, 5020263

Unikátní_krokvový námětek s XPS – zdola – u hřebene, 502020031
Unikátní systém_krokvový námětek s XPS – zdola – u pozednice, 502020032
Unikátní systém_krokvový námětek s XPS – shora – řez B-B, 5020139
Unikátní systém_krokvový námětek s XPS – shora – řez A-A, 5020140
Unikátní systém_krokvový námětek s XPS – shora – řez A-A – řez v ose krokve, 5020141
Unikátní systém_krokvový námětek s XPS – shora – provedení u hřebene, 502020033
Unikátní systém_krokvový námětek s XPS – shora – u pozednice, 5020491
Unikátní systém_krokvový námětek s XPS – shora – u štítové stěny, 5020492
Šikmá střecha – dvouplášťová – krokvový nástavec – hřeben, 502020054
Šikmá bedněná střecha – tříplášťová – krokvový nástavec – hřeben, 502020053
Šikmá střecha – tříplášťová -krokvový nástavec – hřeben, 502020052
Šikmá střecha – dvouplášťová – krokvový nástavec – u štítové stěny, 5020489
Šikmá bedněná střecha – tříplášťová – u štítové stěny, 5020488
Šikmá střecha – dvouplášťová – u štítové stěny, 5020487
Šikmá střecha – dvouplášťová – napojení u příček – krokvový nástavec, 5020164
Šikmá bedněná střecha – tříplášťová – napojení u příček, 5020163
Šikmá střecha – tříplášťová – napojení u příček, 5020162
Šikmá střecha – dvouplášťová – provedení u vnitřní stěny – průběžná parotěsnící vrstva – krokvový nástavec, 5020161
Šikmá bedněná střecha – tříplášťová – provedení u vnitřní stěny – průběžná parotěsnící vrstva, 5020160
Šikmá bedněná střecha – tříplášťová – krokvový závěs, 5020159
Šikmá bedněná střecha – tříplášťová – krokvový nástavec, 5020158
Šikmá bedněná střecha – tříplášťová -řez, 5020157
Šikmá střecha – tříplášťová – krokvový závěs, 5020156
Šikmá střecha – tříplášťová -krokvový nástavec, 5020155
Šikmá bedněná střecha – dvouplášťová – krokvový závěs, 5020154
Šikmá bedněná střecha – dvouplášťová – krokvový nástavec, 5020153
Šikmá bedněná střecha – dvouplášťová – řez, 5020152
Šikmá střecha – dvouplášťová – krokvový závěs, 5020151
Šikmá střecha – dvouplášťová – krokvový nástavec, 5020150
Šikmá střecha – tříplášťová – provedení u vnitřní stěny – průběžná parotěsnící vrstva, 5020149

PŘÍČKY

Příčka na kovové konstrukci – jednoduché sádrokartonové opláštění – skladba, 20700134
Příčka na kovové konstrukci – dvojité sádrokartonové opláštění – skladba, 20700135
Příčka na kovové konstrukci – jednoduché sádrokartonové opláštění – napojení T, 20700136
Příčka na kovové konstrukci – jednoduché sádrokartonové opláštění – provedení rohu, 20700137
Příčka na kovové konstrukci – jednoduché sádrokartonové opláštění – šikmé napojení, 20700138
Příčka na kovové konstrukci – jednoduché sádrokartonové opláštění – ukončení u podlahy, 20700139
Příčka na kovové konstrukci – jednoduché sádrokartonové opláštění – ukončení u stropní konstrukce, 20700140

DŘEVOSTAVBA

Základní skladba obvodového pláště, 209510000
Provedení u soklu, 209520000
Provedení nadpraží – parapet, 209530000
Provedení parapet a nadpraží s roletovou schránkou, 209530001
Nadpraží osazené roletovou schránkou FORMADO, 209530002
Provedení u soklu, 20951008
Provedení u dveří, 20953013
Provedení u okna nadpraží/parapet, 20953014
Provedení koutu, 20952006
Provedení rohu, 20955007
Provedení u stropní konstrukce, 20954010
Provedení štítu, 20955007
Provedení u pozednice, 20955008
Provedení střechy, 502020036
Provedení u hřebene, 502020037

DŘEVOSTAVBA – PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA

Dřevostavba – provětrávaná fasáda, 20950014
Napojení na vnitřní stěnu, 20950015
Sokl, 20951011
Kout, 20952011
Roh, 20952012
Parapet/nadpraží, 20953018
Provedení u dveří, 20953013
Stropní konstrukce, 20954015
U okapu, 20955012
U štítové stěny, 20955013

PLOCHÁ STŘECHA

Střecha s opačným pořadím vrstev – základní skladba, 5010190
Střecha s opačným pořadím vrstev – základní skladba – dlažba na terčích, 5010191
Střecha s opačným pořadím vrstev – skladba DUO, 5010192
Střecha s opačným pořadím vrstev – skladba PLUS, 5010193
Pojezdová střecha, 5010194
Střecha s opačným pořadím vrstev – zelená střecha, 5010239
Střecha s opačným pořadím vrstev – atika, 5010354
Střecha s opačným pořadím vrstev – vpusť, 5010552
Střecha s opačným pořadím vrstev – světlík, 5010630
Střecha s opačným pořadím vrstev – napojení u stěny, 5010456
Zateplení stropní konstrukce nad nevytápěným prostorem, 3010386
Boční uchycení systém Stavomodul Termo a nadkrokevní systém URSA – řez B-B, 20201031
Boční uchycení systém Stavomodul Termo a nadkrokevní systém URSA – řez A-A, 50201032