Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-III-L

URSA XPS

Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-III-L

URSA XPS N-III-L je tuhá tepelněizolační deska na bázi extrudované polystyrénové pěny se zhutnělým hladkým povrchem. Hrana desky polodrážka, žlutá barva. Pěnidlo CO2, plyn v buňkách – vzduch.

Kód výrobku:
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)120*
-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR100**
*30–40 mm: 200 kPa
**50–120 mm

SVT
URSA XPS

Oblast použití

Izolace podlah
Izolace spodní stavby - soklu

 • Zateplení obrácených plochých nebo zelených střech
 • Vnější tepelná izolace suterénních stěn
 • Tepelná izolace podlah na terénu, teras a jiných konstrukcí
 • Odstranění tepelných mostů např. v oblasti ostění, parapetů, prahů a jiných částí
Rozměry

** plocha desky je 600 1250=0,75m²

Technické informace

*pro mezilehlé hodnoty tlouštěk izolací se hodnot a stanoví interpolací

Aplikace / Technické detaily


Izolace plochých střech

Izolace plochých střech

zobrazit

Izolace spodní stavby

Izolace spodní stavby

zobrazit

Izolace podlah

Izolace podlah

zobrazit

Izolace stropů

Izolace stropů a podhledů

zobrazit

Ke stažení
Pracovní postup

Pracovní postup

Desky si připravíme k aplikačnímu místu. Izolaci URSA XPS aplikujeme po dokončení hydroizolačních prací (hořáky určené k aplikaci hydroizolačních vrstev nesmí přijít do přímého kontaktu s URSA XPS).

Pracovní postup

Desky pokládáme na suchý a čistý povrch hydroizolačního souvrství. Desky vedle sebe klademe s přesahem cca o polovinu délky.

Pracovní postup

Druhou vrstvu desek klademe s překryvem jedné třetiny desek dolní vrstvy tak, aby se žádný spoj přímkově nekryl. Desky klademe se stejnými zásadami jako v kroku předešlém.

Pro každý prostup ve střešním plášti je potřeba vyříznout v desce dostatečně velký otvor tak, aby se případný prostup dal jednoduše začistit a zaizolovat především proti zatékání srážkové vody, ale byl i dostatečně tepelně izolován proti únikům tepla.

Pracovní postup

Aplikace krycí separační vrstvy. Na tu lze aplikovat finální povrch, kterým může být: pojízdná střecha, parkovací plocha, zelená střecha s extenzivní či intenzivní zelení apod.

Obecné rady:

 • Desky URSA XPS je nutné klást na sraz s překládáním spár o 1/2.
 • Spáry vrstvených desek se nesmí krýt, překrývejte je o 1/3 jejich rozměru.
 • Desky aplikujeme těsně k sobě na sraz.
 • Desky URSA XPS je nutné skladovat na rovné ploše.
 • Z hlediska dlouhodobé životnosti chraňte desky proti atmosférickým vlivům. Zakryjte je světlou fólií.
 • Doporučuje se předem ověřit minimální spád hydroizolačního souvrství směrem k vpustím (min. 2 %).
 • Při aplikaci dbáme na to, abychom nepoškodili spodní hydroizolační část.
 • Povrchovou úpravou nesmíme poškodit tepelně izolační souvrství URSA XPS.
 • Povrchová úprava musí technologicky splňovat podmínky aplikace na materiál XPS.
 • Extrudovaný polystyren URSA XPS má vynikající tepelně izolační vlastnosti, je lehký a lze ho aplikovat tam, kde je kladen důraz na nižší zátěž nosné konstrukce.
 • Extrudovaný polystyren URSA XPS má vysokou pevnost v tlaku a nízkou nasákavost. Lze ho proto využít právě ve skladbě obrácených střech.

Obrázky jsou pouze ilustrativní, barevnost nemusí odpovídat skutečnosti.
URSA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provádět technické změny a technologie výrobků bez předchozího upozornění.
URSA CZ s.r.o. nenese odpovědnost za tiskové chyby. Současný technický list nahrazuje všechny předchozí verze a je platný až do odvolání nebo vydání nového.