Insulation for a better tomorrow

Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS - Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-PZ-III-I

 

 

 

   URSA XPS N-III-PZ-I je tuhá, tepelně izolační deska na bázi

   extrudované polystyrenové pěny, žluté barvy.

 

 

Kód výrobku :

XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)*300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR200

*20-40mm = 200

Prohlášení o vlastnostech: 49XPSNPZ3016041

 

 

Vlastnosti izolace URSA XPS N-PZ-III-I

• rovná hrana

• strukturovaný povrch pro zvýšení přilnavosti lepidel a omítek

• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,034 (W/m·K), h ≤ 60mm

• pěnidlo CO2

 

 

Použití izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-PZ-III-I
  • zateplení v oblasti soklů
  • odstranění tepelných mostů
  • vnitřní zateplení vnějších stěn
  • zateplení stropů nevytápěného suterénu
Rozměry izolace URSA XPS N-PZ-III-I

 Tloušťka

(mm)

Šířka

(mm)

 Délka

(mm)

 Obsah balíku

 (m2)

Počet desek/

balík (ks)

Počet balíků/

paleta (ks)

 Obsah palety

 (m2

20

600

1 250

15,75

21

12

189,0

30

600

1 250

10,50

14

12

126,0

40

600

1 250

7,50

10

12

90,0

50

 600

1 250

6,00

8

12

72,0

60

600

1 250

5,25

7

12

63,0

80

600

1 250

3,75

5

12

45,0

100

600

1 250

3,00

4

12

36,0

120

600

1 250

2,25

3

14

31,5

140

600

1 250

2,25

3

12

27,0