Insulation for a better tomorrow

Minerální izolace URSA PUREONE - Minerální izolace URSA PUREONE DF 39

 

 

 

 

   URSA PUREONE DF 39 je univerzální, difuzně otevřená

   izolace z minerální vlny na bázi skla, bílé barvy. Je dodávaná

   ve formě rolí. URSA PUREONE je nová generace minerální

   izolace, která neobsahuje zbytkový formaldehyd a je

   uživatelsky nadstandarně příjemná.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód výrobku : MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

 

Prohlášení o vlastnostech: 49UPO39NRN16041

Vlastnosti minerální izolace URSA PUREONE DF 39

• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD= 0,039 (W/m·K)  

• třída reakce na oheň A1, nehořlavá ( ČSN EN 13501-1 )

Použití izolace URSA PUREONE DF 39
• Šikmé střechy: izolace mezi krokve, pod i nad krokve, šikmé střechy do 45° i strmé šikmé střechy nad 45°

• Podkroví

• Stropy (trámové stropy)

• Stěny (lehké příčky, roštové konstrukce, vnitřní zateplení)

Rozměry minerální izolace URSA PUREONE DF 39

Tloušťka

(mm)

 Šířka

(mm)

 Délka

(mm)

 Obsah role

 (m2)

Počet rolí/

paleta (ks)

Obsah paleta

 (m2)

40*

1 250 

9000x2

22,500

12

270,00

50

1 250

7000x2

17,500

24

420,00

60

1 250 

6000x2

15,000

24

360,00

80

1 250

9.000

11,250

24

270,00

100

1 250

7.000

8,750

24

210,00

120

1 250

6.000

7,500

24

180,00

140

1 250

5.800

7,250

24

174,00

160

1 250

5.200

6,500

24

156,00

180

1 250

4.300

5,375

24

129,00

200

1 250

3.800

4,750

24

114,00

220*

1 250

3.200

4,000

18

72,00

URSA podobné produkty