ETEX výroční zpráv

Společnost Etex navzdory náročnému tržnímu prostředí v roce 2023 dosahuje silných výsledků a připravuje se na další růst.

Společnost Etex navzdory náročnému tržnímu prostředí v roce 2023 dosahuje silných výsledků a připravuje se na další růst.


Výsledky za rok 2023

 • Společnost Etex dosáhla další rok v řadě nových rekordních výsledků, zejména v oblasti tržeb a REBITDA, zároveň urychlila plnění svých cílů v oblasti udržitelnosti.
 • Rekordní tržby dosáhly částky 3,808 miliardy EUR, což odpovídá nárůstu o 2,5 % ve srovnání s rokem 2022. Hlavním důvodem je zejména růst v oblasti sádrokartonových řešení a dodatečné tržby z nové divize Izolací, které přinesly nárůst o 0,7 % ve srovnání s předchozím období.
 • REBITDA dosáhla dosud nejvyšší hodnoty ve výši 712 milionů EUR, a to představuje nárůst o 10,4 % oproti roku 2022, především díky citlivým řízením marží. Ve srovnání s předchozím období (2022) vzrostla o 9,6 %.
 • Čistý zisk (podíl skupiny) 267 milionů EUR představuje zlepšení o 26,8 % v porovnání s rokem 2022, díky jednorázovému zisku z opětovného prodeje smlouvy o zajištění úrokových sazeb. Čistý opakující se zisk (podíl skupiny) se také zlepšil, a to na 278 milionů EUR, což představuje meziroční zlepšení o 1,1 %. Tento zisk byl negativně ovlivněn účtováním hyperinflace v Argentině ve výši 23 milionů EUR.
 • Téměř nezměněný finanční dluh ve výši 1,039 miliard EUR ve srovnání s 1,031 miliardou EUR v roce 2022. Silná hotovost a výnosy z prodeje některých aktiv a podniků umožnily financování rekordně vysokých investic (371 milionů EUR) a akvizici firem Skamol (vysokoteplotní izolace), Superglass (skelná izolace) a SCALAMID (vláknocement).
 • Společnost Etex zastavila veškeré činnosti v Rusku.
 • Navrhovaná hrubá dividenda od představenstva činí 1,03 EUR na akcii (+10,8 %).
 • V oblasti udržitelnosti Etex výrazně pokročil směrem ke svým cílům, které si stanovil do roku 2030 a to v oblasti dekarbonizace, oběhového hospodářství, angažovanosti zákazníků a také v oblasti diverzity, rovnosti a začlenění.
 • Při očekávané trvající nejistotě napříč všemi trhy, si pro rok 2024 společnost ETEX klade za cíl udržet silnou hrubou marži REBITDA. I nadále bude pokračovat v investicích, zkoumání potenciálních strategických příležitostí a v přípravě na další růst.
 • Společnost Etex zdůrazňuje, že se svým portfoliem výrobků je součástí řešení pro dosažení ambiciózních cílů EU v oblasti životního prostředí.
 • S ohledem na tuto naléhavou výzvu společnost vyzývá k ucelenému a účinnému plánu na podporu, financování a zjednodušení přístupu k novostavbám a rekonstrukcím v každé zemi EU.
 • Kombinovaná výroční zpráva a zpráva o udržitelném rozvoji společnosti Etex za rok 2023 bude zveřejněna 23. dubna 2024.
Zájem o dotace na zateplení roste – nové dotační podmínky od 15 února.

Zájem o dotace na zateplení roste – nové dotační podmínky od 15 února.

Zájem o dotace na zateplení roste – nové dotační podmínky od 15 února.


Zájem o dotace na zateplení roste – nové dotační podmínky od 15 února.

Od 15. února se zavádí nový bonus ve výši až 40 tisíc korun pro žadatele, kteří zkombinují instalaci fotovoltaiky s dílčím, či komplexním zateplením.
Např. zateplení podlahy půdy, kudy uniká až 20 % tepla, patří mezi jedno z nejjednodušších a nejlevnějších opatření, které Vám za pouhý den realizace může začít šetřit. Zájem o dotace na zateplení roste, od září 2023, kdy se změnily podmínky programu, podalo více než 4 200 žadatelů žádosti o dotaci na zateplení. Mezi nimi je 3 500 majitelů rodinných domů a 700 vlastníků bytových domů.

To je o 63 % více než v předchozím období, kdy bylo podáno jen asi 2 580 žádostí.

Více informací zde…

NZU light

Příjem žádostí v programu NZÚ Light je opět otevřen.

Příjem žádostí v programu NZÚ Light je opět otevřen.


Kdo může o prostředky požádat?

• Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, v němž jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
• Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
• Vlastníci bytu v bytovém domě nebo spoluvlastníci bytového domu s právem užívat byt
• Členové bytového družstva s právem užívat byt v bytovém domě

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení nebo přídavek na děti.

Více informací najdete zde…

Certifikační školení SINIAT a URSA

Certifikační školení

Certifikační školení


Certifikační školení SINIAT a URSA

Vážení obchodní přátelé,

zveme Vás na společné certifikační školení společností URSA a Siniat.

Termíny:

• 1.2.2024 Šlapanice, Městská knihovna Šlapanice, Riegrova 1930/23
• 2.2.2024 Olomouc, hotel Prachárna, Křelovská 91

Svou účast s datumem konání potvrďte na email: jana.kasparova@etexgroup.com

A na společné certifikační školení URSA, Siniat a M3D

Termín:

• 22.2.2024 Plzeň, PRO-DOMA Stavebniny, K Jezu 586/1

Kapacita školení je omezená. Přihlášky podejte na email: dagmar.penazova@pro-doma.cz

Těšíme se na vás!

NZU Light - pozastaven

NZU light – program pozastaven


NZU light – program pozastaven

Program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT je z důvodu vyčerpání alokace od 7. prosince 2023 pozastaven, příjem žádostí bude opět spuštěn 17. ledna 2024.

O znovu otevření programu s aktuálními podmínkami vás budeme informovat.

Oprav dům po babičce

V září startuje příjem žádostí nového dotačního programu Oprav dům po babičce.

V září startuje příjem žádostí nového dotačního programu Oprav dům po babičce.

Ten se zaměřuje na komplexní zateplení rodinných a rekreačních objektů. Využít můžete i produkty značky URSA


Letos na podzim startuje nový dotační program Nové zelené úsporám – Oprav dům po babičce. Ten nabízí zálohovou dotaci (až 1 milion korun) na komplexní zateplení rodinných a rekreačních objektů. Renovaci bude možné rozšířit i o další opatření (např. výměna zdrojů tepla, fotovoltaika, využití dešťové vody, zelená střecha, aj). Součástí jsou mimo jiné i další bonusy, které pomohou rodinám ke kvalitnímu a energeticky úspornému bydlení.

Hlavním cílem programu je především motivovat k rekonstrukci starších domů. Podle dat MŽP a Státního fondu životního prostředí je v současné době každý šestý dům v České republice neobydlený, přesto se ale zastavují další plochy úrodné půdy novostavbami. A proto program Oprav dům po babičce nabízí zálohovou dotací na komplexní zateplení, čímž chce dosáhnout zvýšení počtu zabydlených starších staveb, snížení míry zastavěné úrodné půdy novými stavbami a úsporu energie na vytápění. Zároveň tím pomůže lidem, kteří v současné době žijí v energeticky neúsporných domech, zpřístupnit kvalitní a energeticky úsporné bydlení. Důležitou podmínkou, kterou musí každý žadatel splnit, aby dotace získal, je být ekonomicky aktivní a vlastnit dům či rekreační objekt využívaný k trvalému bydlení (po dobu 10 let od doložení realizace).

Záloha a příslib dalších bonusů

Nový dotační program s sebou přináší i značnou řadu výhod. Kromě zálohové dotace, která může pokrýt až 50 % přímých realizačních nákladů a kterou žadatelé získají před zahájením rekonstrukce, mohou dále čerpat např. výhodný úvěr od stavebních spořitelen, rodinný bonus 50 000 Kč na každé nezletilé dítě, bonus 10 % z celkové výše dotace pro strukturálně postižené kraje a obce podporované státem a kombinační bonus 10 000 Kč za každou kombinaci opatření (např. komplexní zateplení a fotovoltaika). „Díky zálohové dotaci předem až 1 milion korun a možnosti získat výhodný úvěr od stavebních spořitelen s úrokem 3 až 4 % by měl program umožnit renovovat či znovu vystavět úsporný dům namísto starého širokému spektru obyvatel. Díky úspoře za vytápění (zateplením domu) a úspoře za energie (např. instalací fotovoltaiky) výrazně poklesnou měsíční výdaje na bydlení a tím pádem zbydou prostředky na splátky úvěru,“ vysvětluje výhody dotačního programu Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA a dodává: „Dotace je poskytována na komplexní zateplení. To znamená, že je třeba, aby dům staršího data výstavby byl renovován alespoň na energetickou třídu B.

Dřevostavby ATRIUM – domy nové generace

Dřevostavby ATRIUM – domy nové generace

Dřevostavby ATRIUM – domy nové generace


Dřevostavby vytopíte velmi rychle a s minimálními náklady. Domy se staví v difuzně otevřené konstrukci. Což je moderní a současně osvědčený způsob konstrukce stěn, který perfektně chrání váš domov v zimě proti mrazu a v létě proti horku. Dřevostavby mají různé stupně zateplení od nízkoenergetického domu až po pasivní. Konstrukce jsou vhodné pro stavby energeticky nulových i plusových domů.

Díky použití URSA PUREONE, které neobsahují ani povolená škodlivá pojiva a velkoplošné materiály lepené lepidly na bázi formaldehydů nebo polyuretanů, získáte zdravé vnitřní prostředí. Tepelněizolační deska URSA PUREONE je nedráždivá, elastická tepelná izolace. Díky elasticitě je kvalitně fixovaná v konstrukci. Bez obsahu škodlivých látek. Izolace není prašná, eliminuje vdechnutí vláken s výjimečnými akustickými a protipožárními parametry.


Dřevostavby ATRIUM – domy nové generace
Dřevostavby ATRIUM – domy nové generace
Dřevostavby ATRIUM – domy nové generace

Dřevostavby ATRIUM – domy nové generace
Dřevostavby ATRIUM – domy nové generace

Difuzně otevřená konstrukce CLIMA COMFORT
s tepelnou minerální izolací PUREONE.

Dřevostavby ATRIUM – domy nové generace

FlexiDomy

Dřevostavby a úspora energie FlexiDomy

Dřevostavby a úspora energie FlexiDomy


Dřevostavby, konkrétně rámové typy, umožňují velmi efektivně splnit jak statické, tak tepelně technické požadavky na konstrukci. Zatížení přenáší subtilní dřevěné nosné prvky, tepelné a akustické parametry zajišťuje izolace. Oproti zděné stavbě umožňuje tento typ dřevostavby dosáhnout lepších parametrů při menší tloušťce finálního souvrství. Což ve výsledku vede k úspoře obestavěného prostoru.

U dřevostaveb se 100 m2 s difuzně uzavřenou stěnou se pohybuje roční spotřeba za vytápění okolo 14.000 Kč/rok, pokud se rozhodnete pro nízkoenergetický dům energetická spotřeba je v rozmezí od 15 do 50 kWh/ m2 za rok. Jedná se zde o kvalitní masivní tepelné izolace obvodového pláště, který využívá regulovaného větrání s rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápění a solární prvky.

K izolování střech s příhradovými vazníky a zateplení nepoužívaných nepochozích stropů je ideální foukaná izolace URSA Pure Floc má rychlá a snadná aplikaci, deklarovanou lambda pouhých 0,034 – 0,036 s vynikajícími akustickými vlastnostmi a čistě přírodním složením.


FlexiDomy
FlexiDomy
FlexiDomy
Flexidomy
Flexidomy
FlexiDomy

Neat Houses

Rodinné domy, dřevostavby zděné stavby na klíč

Rodinné domy, dřevostavby zděné stavby na klíč


Kromě ekonomických a ekologických kritérií je důležité vždy zajistit zdravé vnitřní prostředí a požadovaný komfort pro uživatele.

U všech rodinných domů provádí Neat Houses blower-door test neboli vzduchovou neprůvzdušnost obálky budovy. Tento test zaručuje, že rodinný dům je v pořádku a nemusíte se obávat o defekty uvnitř konstrukce. Nejčastější problémy stavby z důvodu špatné montáže parozábrany jsou kondenzace vodní páry, plísně, navlhnutí stěn a konstrukce apod. Kvalitně izolovaná konstrukce s použitím minerální skelné izolace URSA Vám přinese značné úspory minimalizací tepelných ztrát, zajistí zdravé vnitřní prostředí a nadstandardní uživatelský komfort díky akustické a tepelné pohodě interiéru


Neat Houses
Neat Houses
Neat Houses
Neat Houses
Neat Houses