ETEX výroční zpráv

Společnost Etex navzdory náročnému tržnímu prostředí v roce 2023 dosahuje silných výsledků a připravuje se na další růst.

Společnost Etex navzdory náročnému tržnímu prostředí v roce 2023 dosahuje silných výsledků a připravuje se na další růst.


Výsledky za rok 2023

 • Společnost Etex dosáhla další rok v řadě nových rekordních výsledků, zejména v oblasti tržeb a REBITDA, zároveň urychlila plnění svých cílů v oblasti udržitelnosti.
 • Rekordní tržby dosáhly částky 3,808 miliardy EUR, což odpovídá nárůstu o 2,5 % ve srovnání s rokem 2022. Hlavním důvodem je zejména růst v oblasti sádrokartonových řešení a dodatečné tržby z nové divize Izolací, které přinesly nárůst o 0,7 % ve srovnání s předchozím období.
 • REBITDA dosáhla dosud nejvyšší hodnoty ve výši 712 milionů EUR, a to představuje nárůst o 10,4 % oproti roku 2022, především díky citlivým řízením marží. Ve srovnání s předchozím období (2022) vzrostla o 9,6 %.
 • Čistý zisk (podíl skupiny) 267 milionů EUR představuje zlepšení o 26,8 % v porovnání s rokem 2022, díky jednorázovému zisku z opětovného prodeje smlouvy o zajištění úrokových sazeb. Čistý opakující se zisk (podíl skupiny) se také zlepšil, a to na 278 milionů EUR, což představuje meziroční zlepšení o 1,1 %. Tento zisk byl negativně ovlivněn účtováním hyperinflace v Argentině ve výši 23 milionů EUR.
 • Téměř nezměněný finanční dluh ve výši 1,039 miliard EUR ve srovnání s 1,031 miliardou EUR v roce 2022. Silná hotovost a výnosy z prodeje některých aktiv a podniků umožnily financování rekordně vysokých investic (371 milionů EUR) a akvizici firem Skamol (vysokoteplotní izolace), Superglass (skelná izolace) a SCALAMID (vláknocement).
 • Společnost Etex zastavila veškeré činnosti v Rusku.
 • Navrhovaná hrubá dividenda od představenstva činí 1,03 EUR na akcii (+10,8 %).
 • V oblasti udržitelnosti Etex výrazně pokročil směrem ke svým cílům, které si stanovil do roku 2030 a to v oblasti dekarbonizace, oběhového hospodářství, angažovanosti zákazníků a také v oblasti diverzity, rovnosti a začlenění.
 • Při očekávané trvající nejistotě napříč všemi trhy, si pro rok 2024 společnost ETEX klade za cíl udržet silnou hrubou marži REBITDA. I nadále bude pokračovat v investicích, zkoumání potenciálních strategických příležitostí a v přípravě na další růst.
 • Společnost Etex zdůrazňuje, že se svým portfoliem výrobků je součástí řešení pro dosažení ambiciózních cílů EU v oblasti životního prostředí.
 • S ohledem na tuto naléhavou výzvu společnost vyzývá k ucelenému a účinnému plánu na podporu, financování a zjednodušení přístupu k novostavbám a rekonstrukcím v každé zemi EU.
 • Kombinovaná výroční zpráva a zpráva o udržitelném rozvoji společnosti Etex za rok 2023 bude zveřejněna 23. dubna 2024.