Plánované změny v čerpání dotací na rekonstrukce bydlení, platné od června 2024.

Plánované změny v čerpání dotací na rekonstrukce bydlení, platné od června 2024.

Plánované změny v čerpání dotací na rekonstrukce bydlení, platné od června 2024.


Nová zelená úsporám Light

Žadatelé budou mít nově možnost získat až 250.000 Kč na zateplení, což je o sto tisíc korun více než dosud. Od června bude možné celou tuto částku využít na zateplení, přičemž dotace na solární ohřev budou sníženy na 50.000 nebo 70.000 Kč. Nová alokace ve výši 3 miliard korun bude spuštěna 25. června 2024.


Oprav dům po babičce

Nově může domácnost, kromě nemovitosti, na kterou žádá o příspěvek, vlastnit také jednu další stavbu určenou k bydlení nebo podíl na ní a to včetně bytu v bytovém domě či družstevního bytu.

Díky této změně tak bude možné podpořit širší okruh žadatelů.