Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech


Prohlášení o vlastnostech si můžete stáhnout na adrese https://dop.ursa.com/

Vyplňte kód, který najdete na etiketě došlého materiálu. Každá šarže může mít jiné Prohlášení o vlastnostech, proto zadávejte pouze kódy z etiket. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Od 1.7.2013 vešlo v platnost nové Nařízení o stavebních výrobcích č. 305/2011. Toto nařízení nahrazuje Směrnici Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích. Nařízení stanovuje pravidla, jak formulovat vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám a jak u těchto produktů používat označení CE.