NZU light

Příjem žádostí v programu NZÚ Light je opět otevřen.

Příjem žádostí v programu NZÚ Light je opět otevřen.


Kdo může o prostředky požádat?

• Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, v němž jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
• Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
• Vlastníci bytu v bytovém domě nebo spoluvlastníci bytového domu s právem užívat byt
• Členové bytového družstva s právem užívat byt v bytovém domě

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení nebo přídavek na děti.

Více informací najdete zde…