ETEX výroční zpráv

Společnost Etex navzdory náročnému tržnímu prostředí v roce 2023 dosahuje silných výsledků a připravuje se na další růst.

Společnost Etex navzdory náročnému tržnímu prostředí v roce 2023 dosahuje silných výsledků a připravuje se na další růst.


Výsledky za rok 2023

 • Společnost Etex dosáhla další rok v řadě nových rekordních výsledků, zejména v oblasti tržeb a REBITDA, zároveň urychlila plnění svých cílů v oblasti udržitelnosti.
 • Rekordní tržby dosáhly částky 3,808 miliardy EUR, což odpovídá nárůstu o 2,5 % ve srovnání s rokem 2022. Hlavním důvodem je zejména růst v oblasti sádrokartonových řešení a dodatečné tržby z nové divize Izolací, které přinesly nárůst o 0,7 % ve srovnání s předchozím období.
 • REBITDA dosáhla dosud nejvyšší hodnoty ve výši 712 milionů EUR, a to představuje nárůst o 10,4 % oproti roku 2022, především díky citlivým řízením marží. Ve srovnání s předchozím období (2022) vzrostla o 9,6 %.
 • Čistý zisk (podíl skupiny) 267 milionů EUR představuje zlepšení o 26,8 % v porovnání s rokem 2022, díky jednorázovému zisku z opětovného prodeje smlouvy o zajištění úrokových sazeb. Čistý opakující se zisk (podíl skupiny) se také zlepšil, a to na 278 milionů EUR, což představuje meziroční zlepšení o 1,1 %. Tento zisk byl negativně ovlivněn účtováním hyperinflace v Argentině ve výši 23 milionů EUR.
 • Téměř nezměněný finanční dluh ve výši 1,039 miliard EUR ve srovnání s 1,031 miliardou EUR v roce 2022. Silná hotovost a výnosy z prodeje některých aktiv a podniků umožnily financování rekordně vysokých investic (371 milionů EUR) a akvizici firem Skamol (vysokoteplotní izolace), Superglass (skelná izolace) a SCALAMID (vláknocement).
 • Společnost Etex zastavila veškeré činnosti v Rusku.
 • Navrhovaná hrubá dividenda od představenstva činí 1,03 EUR na akcii (+10,8 %).
 • V oblasti udržitelnosti Etex výrazně pokročil směrem ke svým cílům, které si stanovil do roku 2030 a to v oblasti dekarbonizace, oběhového hospodářství, angažovanosti zákazníků a také v oblasti diverzity, rovnosti a začlenění.
 • Při očekávané trvající nejistotě napříč všemi trhy, si pro rok 2024 společnost ETEX klade za cíl udržet silnou hrubou marži REBITDA. I nadále bude pokračovat v investicích, zkoumání potenciálních strategických příležitostí a v přípravě na další růst.
 • Společnost Etex zdůrazňuje, že se svým portfoliem výrobků je součástí řešení pro dosažení ambiciózních cílů EU v oblasti životního prostředí.
 • S ohledem na tuto naléhavou výzvu společnost vyzývá k ucelenému a účinnému plánu na podporu, financování a zjednodušení přístupu k novostavbám a rekonstrukcím v každé zemi EU.
 • Kombinovaná výroční zpráva a zpráva o udržitelném rozvoji společnosti Etex za rok 2023 bude zveřejněna 23. dubna 2024.
Zájem o dotace na zateplení roste – nové dotační podmínky od 15 února.

Zájem o dotace na zateplení roste – nové dotační podmínky od 15 února.

Zájem o dotace na zateplení roste – nové dotační podmínky od 15 února.


Zájem o dotace na zateplení roste – nové dotační podmínky od 15 února.

Od 15. února se zavádí nový bonus ve výši až 40 tisíc korun pro žadatele, kteří zkombinují instalaci fotovoltaiky s dílčím, či komplexním zateplením.
Např. zateplení podlahy půdy, kudy uniká až 20 % tepla, patří mezi jedno z nejjednodušších a nejlevnějších opatření, které Vám za pouhý den realizace může začít šetřit. Zájem o dotace na zateplení roste, od září 2023, kdy se změnily podmínky programu, podalo více než 4 200 žadatelů žádosti o dotaci na zateplení. Mezi nimi je 3 500 majitelů rodinných domů a 700 vlastníků bytových domů.

To je o 63 % více než v předchozím období, kdy bylo podáno jen asi 2 580 žádostí.

Více informací zde…

NZU light

Příjem žádostí v programu NZÚ Light je opět otevřen.

Příjem žádostí v programu NZÚ Light je opět otevřen.


Kdo může o prostředky požádat?

• Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, v němž jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
• Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
• Vlastníci bytu v bytovém domě nebo spoluvlastníci bytového domu s právem užívat byt
• Členové bytového družstva s právem užívat byt v bytovém domě

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení nebo přídavek na děti.

Více informací najdete zde…

Certifikační školení SINIAT a URSA

Certifikační školení

Certifikační školení


Certifikační školení SINIAT a URSA

Vážení obchodní přátelé,

zveme Vás na společné certifikační školení společností URSA a Siniat.

Termíny:

• 1.2.2024 Šlapanice, Městská knihovna Šlapanice, Riegrova 1930/23
• 2.2.2024 Olomouc, hotel Prachárna, Křelovská 91

Svou účast s datumem konání potvrďte na email: jana.kasparova@etexgroup.com

A na společné certifikační školení URSA, Siniat a M3D

Termín:

• 22.2.2024 Plzeň, PRO-DOMA Stavebniny, K Jezu 586/1

Kapacita školení je omezená. Přihlášky podejte na email: dagmar.penazova@pro-doma.cz

Těšíme se na vás!

NZU Light - pozastaven

NZU light – program pozastaven


NZU light – program pozastaven

Program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT je z důvodu vyčerpání alokace od 7. prosince 2023 pozastaven, příjem žádostí bude opět spuštěn 17. ledna 2024.

O znovu otevření programu s aktuálními podmínkami vás budeme informovat.

Oprav dům po babičce

V září startuje příjem žádostí nového dotačního programu Oprav dům po babičce.

V září startuje příjem žádostí nového dotačního programu Oprav dům po babičce.

Ten se zaměřuje na komplexní zateplení rodinných a rekreačních objektů. Využít můžete i produkty značky URSA


Letos na podzim startuje nový dotační program Nové zelené úsporám – Oprav dům po babičce. Ten nabízí zálohovou dotaci (až 1 milion korun) na komplexní zateplení rodinných a rekreačních objektů. Renovaci bude možné rozšířit i o další opatření (např. výměna zdrojů tepla, fotovoltaika, využití dešťové vody, zelená střecha, aj). Součástí jsou mimo jiné i další bonusy, které pomohou rodinám ke kvalitnímu a energeticky úspornému bydlení.

Hlavním cílem programu je především motivovat k rekonstrukci starších domů. Podle dat MŽP a Státního fondu životního prostředí je v současné době každý šestý dům v České republice neobydlený, přesto se ale zastavují další plochy úrodné půdy novostavbami. A proto program Oprav dům po babičce nabízí zálohovou dotací na komplexní zateplení, čímž chce dosáhnout zvýšení počtu zabydlených starších staveb, snížení míry zastavěné úrodné půdy novými stavbami a úsporu energie na vytápění. Zároveň tím pomůže lidem, kteří v současné době žijí v energeticky neúsporných domech, zpřístupnit kvalitní a energeticky úsporné bydlení. Důležitou podmínkou, kterou musí každý žadatel splnit, aby dotace získal, je být ekonomicky aktivní a vlastnit dům či rekreační objekt využívaný k trvalému bydlení (po dobu 10 let od doložení realizace).

Záloha a příslib dalších bonusů

Nový dotační program s sebou přináší i značnou řadu výhod. Kromě zálohové dotace, která může pokrýt až 50 % přímých realizačních nákladů a kterou žadatelé získají před zahájením rekonstrukce, mohou dále čerpat např. výhodný úvěr od stavebních spořitelen, rodinný bonus 50 000 Kč na každé nezletilé dítě, bonus 10 % z celkové výše dotace pro strukturálně postižené kraje a obce podporované státem a kombinační bonus 10 000 Kč za každou kombinaci opatření (např. komplexní zateplení a fotovoltaika). „Díky zálohové dotaci předem až 1 milion korun a možnosti získat výhodný úvěr od stavebních spořitelen s úrokem 3 až 4 % by měl program umožnit renovovat či znovu vystavět úsporný dům namísto starého širokému spektru obyvatel. Díky úspoře za vytápění (zateplením domu) a úspoře za energie (např. instalací fotovoltaiky) výrazně poklesnou měsíční výdaje na bydlení a tím pádem zbydou prostředky na splátky úvěru,“ vysvětluje výhody dotačního programu Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA a dodává: „Dotace je poskytována na komplexní zateplení. To znamená, že je třeba, aby dům staršího data výstavby byl renovován alespoň na energetickou třídu B.

NZU

Podmínky Nové zelené úsporám od září 2023

Podmínky Nové zelené úsporám od září 2023


NZU

Nová zelená úsporám poběží po krátké letní provozně-technické přestávce od září za téměř stejných podmínek jako dosud. Cílem změn v programu je zpřístupnění dotací pro další skupiny žadatelů zejména v oblasti bytových domů a zjednodušení administrace žádostí. Díky změně financování podpoří více domácností než dosud. Vedle dotací pro rodinné domy nově přidá podporu i pro bytové domy, kde žijí senioři, rodiny pobírající příspěvek na bydlení nebo lidé se třetím stupněm invalidity. Podpoří nízkopříjmové vlastníky bytových jednotek a družstevních podílů tak, aby kvůli obavám z navyšování pravidelných příspěvků do fondu oprav nebrzdili nákladné renovace domů.

Žadatelé z hospodářsky a sociálně ohrožených území dostanou o 10 % vyšší dotací.

Podpora bude připravena i pro bytové domy ve vlastnictví obcí.

URSA - produkt roku

Produkt URSA XPS ECO získal cenu roku 2023 v kategorii UDRŽITELNOST.

Produkt URSA XPS ECO získal cenu roku 2023 v kategorii UDRŽITELNOST.


URSA získala ocenění „Produkt roku“ 2023 od společnosti BaustoffMarkt/BaustoffWissen s produktem „URSA XPS ECO“ v kategorii UDRŽITELNOST.

Toto ocenění není jen uznání tvrdé práce a nasazení společnosti URSA, ale také důležitým milníkem v našem průmyslu.

Posláním společnosti URSA je chránit naši planetu, proto jednáme odpovědně a tyto udržitelné postupy zařazujeme do naší práce.

Přispějeme tím k lepší budoucnosti a zároveň poskytneme našim zákazníkům inovativní a udržitelná řešení.

URSA - produkt roku