Etex se zapojil do iniciativy Science Based Targets – Cíle založené na vědeckých poznatcích (SBTi)!

Etex se zapojil do iniciativy Science Based Targets – Cíle založené na vědeckých poznatcích (SBTi)!


Etex se zapojil do iniciativy Science Based Targets – Cíle založené na vědeckých poznatcích (SBTi)!

Etex se zapojil do iniciativy Science Based Targets – Cíle založené na vědeckých poznatcích (SBTi)!

Tímto závazkem znovu potvrzujeme naše odhodlání bojovat proti změně klimatu a podporovat udržitelnost.

To znamená, že máme v úmyslu stanovit krátkodobé a dlouhodobé celofiremní cíle snižování emisí, které jsou v souladu s vědeckým konsensem a Pařížskou dohodou.

Ta má za úkol udržení nárůstu teploty tak, aby nepřekročila hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.

SBTi umožňuje společnostem po celém světě stanovit vědecky podložené cíle snižování emisí uhlíku, které nás povedou k dosažení nulové emise do roku 2050.

Během příštích 24 měsíců vypracujeme a sladíme naše záměry a akční plány na snížení emisí Rozsahu 1, Rozsahu 2 a Rozsahu 3 v souladu s požadavky SBTi.

Náš nový závazek představuje klíčový okamžik na naší cestě k udržitelnosti a prohlubuje úsilí, které jsme nastínili v naší strategii Cesta k udržitelnosti 2030.

Zajímá vás více informací? Neváhejte se podívat na webové stránky SBTi. 👉 https://sciencebasedtargets.org/