Oprav dům po babičce

V září startuje příjem žádostí nového dotačního programu Oprav dům po babičce.

V září startuje příjem žádostí nového dotačního programu Oprav dům po babičce.

Ten se zaměřuje na komplexní zateplení rodinných a rekreačních objektů. Využít můžete i produkty značky URSA


Letos na podzim startuje nový dotační program Nové zelené úsporám – Oprav dům po babičce. Ten nabízí zálohovou dotaci (až 1 milion korun) na komplexní zateplení rodinných a rekreačních objektů. Renovaci bude možné rozšířit i o další opatření (např. výměna zdrojů tepla, fotovoltaika, využití dešťové vody, zelená střecha, aj). Součástí jsou mimo jiné i další bonusy, které pomohou rodinám ke kvalitnímu a energeticky úspornému bydlení.

Hlavním cílem programu je především motivovat k rekonstrukci starších domů. Podle dat MŽP a Státního fondu životního prostředí je v současné době každý šestý dům v České republice neobydlený, přesto se ale zastavují další plochy úrodné půdy novostavbami. A proto program Oprav dům po babičce nabízí zálohovou dotací na komplexní zateplení, čímž chce dosáhnout zvýšení počtu zabydlených starších staveb, snížení míry zastavěné úrodné půdy novými stavbami a úsporu energie na vytápění. Zároveň tím pomůže lidem, kteří v současné době žijí v energeticky neúsporných domech, zpřístupnit kvalitní a energeticky úsporné bydlení. Důležitou podmínkou, kterou musí každý žadatel splnit, aby dotace získal, je být ekonomicky aktivní a vlastnit dům či rekreační objekt využívaný k trvalému bydlení (po dobu 10 let od doložení realizace).

Záloha a příslib dalších bonusů

Nový dotační program s sebou přináší i značnou řadu výhod. Kromě zálohové dotace, která může pokrýt až 50 % přímých realizačních nákladů a kterou žadatelé získají před zahájením rekonstrukce, mohou dále čerpat např. výhodný úvěr od stavebních spořitelen, rodinný bonus 50 000 Kč na každé nezletilé dítě, bonus 10 % z celkové výše dotace pro strukturálně postižené kraje a obce podporované státem a kombinační bonus 10 000 Kč za každou kombinaci opatření (např. komplexní zateplení a fotovoltaika). „Díky zálohové dotaci předem až 1 milion korun a možnosti získat výhodný úvěr od stavebních spořitelen s úrokem 3 až 4 % by měl program umožnit renovovat či znovu vystavět úsporný dům namísto starého širokému spektru obyvatel. Díky úspoře za vytápění (zateplením domu) a úspoře za energie (např. instalací fotovoltaiky) výrazně poklesnou měsíční výdaje na bydlení a tím pádem zbydou prostředky na splátky úvěru,“ vysvětluje výhody dotačního programu Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA a dodává: „Dotace je poskytována na komplexní zateplení. To znamená, že je třeba, aby dům staršího data výstavby byl renovován alespoň na energetickou třídu B.