Insulation for a better tomorrow

Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS - Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-VII-L

 

 

 

 

 

   URSA XPS N-VII-L je tuhá, tepelně izolační deska na bázi

   extrudované polystyrenové pěny, žluté barvy, s vysokou odolností v

   tlaku.

 

Kód výrobku: XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)700-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)250-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1

Prohlášení o vlastnostech: 49XPSN7016041

 

 

 

 

Vlastnosti izolace URSA XPS N-VII-L

• hrana opracovaná na polodrážku

• odolnost v tlaku při 10% stlačení 0,700 N/mm2

• při zatížení 0,250 N/mm2  po dobu padesáti let bude stlačení  < 2%

 

• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,034 (W/m·K), h ≤ 60mm,

  λD = 0,037 (W/m·K), 80mm h ≤ 100mm

• pěnidlo CO2 ,plyn v buňkách vzduch

 

 

Použití izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-VII-L
• izolace pojížděných a více zatěžovaných obrácených plochých střech 

• izolace podlah v průmyslových objektech

• izolace speciálních a dopravních staveb

• vnější tepelná izolace základových stěn a podlah

Rozměry izolace URSA XPS N-VII-L

Tloušťka

(mm)

 Šířka

(mm)*

 Délka

(mm)*

 Obsah balíku

 (m2)

Počet desek/

balík (ks)

Počet balíků/

paleta (ks)

 Obsah paleta

 (m2

60

615

1 265

5,25

7

12

63

80

615

1 265

3,75

5

12

45

100

615

1 265

3,00

4

12

36

* Plocha desky je 600x1250mm = 0,75m2
URSA podobné izolace z extrudovaného polystyrenu