Insulation for a better tomorrow

Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS - Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-V-L

 

 

   URSA XPS N-V-L je tuhá, tepelně izolační deska na bázi

   extrudované polystyrenové pěny, žluté barvy, s mimořádnými   

   mechanickými vlastnostmi.

 

Kód výrobku: XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180*-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1

*pro 120 mm CC(2/1,5/50)150

Prohlášení o vlastnostech: 49XPSN5016041

 

 

Vlastnosti izolace URSA XPS N-V-L

• hrana opracovaná na polodrážku

• odolnost v tlaku při 10% stlačení 0,500 N/mm2

• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,034 (W/m·K), h ≤ 60mm

• při zatížení 0,250 N/mm2  po dobu padesáti let bude stlačení  < 2%

• pěnidlo CO2 ,plyn v buňkách vzduch

 

Použití izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-V-L
• izolace průmyslových podlah 

• izolace střech s parkováním, pojezdových střech, zatěžovaných teras

• vnější tepelná izolace suterénních stěn a podlah

Rozměry izolace URSA XPS N-V-L

 Tloušťka

(mm)

 Šířka

(mm)*

 Délka

(mm)*

 Obsah balíku

 (m2)

Počet desek/

balík (ks)

Počet balíků/

paleta (ks)

 Obsah palety

 (m2

50

615

1 265

6,00

8

12

72,0

60

615

1 265

5,25

7

12

63,0

80

615

1 265

3,75

5

12

45,0

100

615

1 265

3,00

4

12

36,0

120

615

1 265

2,25

3

14

31,5

* Plocha desky je 600x1250mm = 0,75m2
Podobné produkty