Minerální izolace URSA TWP 1

URSA GLASSWOOL

Minerální izolace URSA TWP 1

URSA TWP 1 je difuzně otevřená, akustická izolace z minerální vlny na bázi skla. Je dodávaná ve formě desek. Nejvyšší možný efekt dosahuje v lehkých konstrukcích příček. Maximálně odolává hluku, brání prostupu tepla a eliminuje požární riziko staveb.

Kód výrobku:
MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5
ES certifikát shody: 0672-CPR-0311

SVT
TWP 1

Oblast použití

Izolace šikmých střech
Izolace příček a předstěn

  • Svislé konstrukce: lehké příčky, montovaná konstrukce obvodového pláště, předstěny, výplň dutin, přerušení akustických mostů
  • Šikmá střecha: druhá vrstva tepelné izolace pod krokvemi
  • Dřevostavby
  • Tepelná, akustická a protipožární izolace
Rozměry

Technické informace

1) rozhodující je větší číselná hodnota tolerance

 2) rozhodující je menší číselná hodnota tolerance

Aplikace / Technické detaily


Zateplení šikmé střechy

Izolace šikmých střech

zobrazit

Izolace příček a předstěn

Izolace příček a předstěn

zobrazit

Ke stažení
Pracovní postup
Pracovní postup

Desky minerální izolace URSA TWP 1 si připravíme k aplikačnímu místu. Balení s izolací si položíme na suchou, vodorovnou plochu a nařízneme po celé délce na boční straně rovnoběžně s deskou. Desky poté necháme 5 minut volně ležet v prostoru.

Po 5 minutách minerální izolaci URSA natřeseme. Tak izolace dosáhne své nominální tloušťky a je tím připravena k aplikaci do konstrukce. Pro standardizované osové rozteče 625 mm je minerální izolace URSA TWP 1 rozměrově připravena k přímé aplikaci
do konstrukce. Při nestandardním rozměru si změříme šířku rozteče svislých profi lů. Pro zajištění lepší fi xace a vypnutí minerální izolace v roštu přidáme k naměřenému rozměru 2 cm.

Pracovní postup

Odřízneme naměřenou část minerální izolace URSA. Řez provádíme podél přítlačné lišty (část OSB desky, kovový profi l apod.) speciálním nožem URSA určeným k řezání izolace.

Aplikace minerální izolace URSA TWP 1 do připraveného roštu sádrokartonového systému. Izolaci do roštu vkládáme lehkým vtlačením po celé její výšce. Dutina roštu musí být vyplněna izolací po celé své výšce.

Poté aplikujeme zakrytí první vrstvou sádrokartonových desek.

OBECNÉ RADY:
• Dutinu vyplňte nejlépe na 100 %.
• Instalace příček by měla být započata až po dokončení mokrých
procesů.
• Pokud minerální izolace vyplňuje dutinu jen ze 75 % a méně, doporučuje se použít k zajištění izolace proti sesunuti fi xační prvky.
• Pro dvojité opláštění deskami platí pravidlo jedné poloviny. První
vrstva je překryta vrchní vrstvou vždy o polovinu její délky a šířky.
• Na závěr celého procesu se provádí tmelení spár mezi deskami,
tmelení hlav šroubů a utěsnění připojovacích či rozvodných prvků
(včetně elektro-krytek apod.).
• K upevňovaní desek je nutné dodržovat montážní návody jednotlivých výrobců sádrokartonových či sádrovláknitých systémů.
• Pokud příčka odděluje vytápěný
a nevytápěný prostor, musí být
na straně teplejšího prostoru aplikována
parozábrana URSA SECO SD 100.

Aplikace


Certifikáty

Certifikáty