Minerální izolace URSA TWP 1

URSA

GLASSWOOL

Minerální izolace URSA TWP 1


URSA TWP 1 je difuzně otevřená, akustická izolace z minerální vlny na bázi skla. Je dodávaná ve formě desek. Nejvyšší možný efekt dosahuje v lehkých konstrukcích příček. Maximálně odolává hluku, brání prostupu tepla a eliminuje požární riziko staveb. Izolace URSA TWP 1 převyšuje požadavek SDK dělicích příček na objemovou hmotnost izolačního materiálu 15 kg/m3.

Kód výrobku:

MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5
ES certifikát shody: 0672-CPR-0311

SVT NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Minerální izolace URSA TWP1

Oblasti použití


• Svislé konstrukce: lehké příčky, montovaná konstrukce obvodového pláště, předstěny, výplň dutin, přerušení akustických mostů
• Šikmá střecha: druhá vrstva tepelné izolace pod krokvemi
• Dřevostavby
• Tepelná, akustická a protipožární izolace

▲ Rozměry


Tloušťka
[mm]
Tep.odpor
[RD]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
Počet ks v balení
[ks]
Obsah balíku
[m2]
Počet balíků /paleta
[ks]
Obsah palety
[m2]
401,056251 250129,37536337,50
501,306251 250107,82036281,26
601,556251 25086,25036225,00
802,106251 25064,68736168,75
1002,606251 25053,90636140,63
1203,156251 25043,12536112,50

▲ Technické informace


ParametrZnačka
[CE kód]
HodnotaJednotkaNorma
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti (λD)-0,038W/m·KČSN EN 13162
Třída reakce na oheňA1nehořlavá-ČSN EN 13501-1
Třída tolerance tloušťkyT3-3% nebo -3 mm 1)
+10% nebo +10 mm 2)
-EN 823
Rozměrová stabilitaDS(70,-)≤ 1%EN 1604
Propustnost pro vodní páru (µ)MU11-EN 12086
Odpor při proudění vzduchuAFr5≥5kPa·s/m2EN 29053
Charakteristická hodnota zatížení-0,15kN/m3EN 29053
Třída zvukové pohltivosti (αw)Avelmi vysoká pohltivost
(0,90; 0,95; 1,00)
-ISO 11654
Měrná tepelná kapacita-840J/kg·KČSN 730540-3
Maximální teplota použití-200°C-
Bod tání-˂1000°C-

 1) rozhodující je větší číselná hodnota tolerance

 2) rozhodující je menší číselná hodnota tolerance

▲ Aplikace / Technické detaily


Izolace šikmých střech

Izolace příček a předstěn

▲ Ke stažení


Ceník a produktový katalog

Ceník a produktový katalog URSA

Ceník URSA
PDF 3,1 MB

Technický list

URSA TWP1

URSA TWP1
PDF 0,6 MB

▲ Pracovní postup


 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

Desky minerální izolace URSA TWP 1 si připravíme k aplikačnímu místu. Balení s izolací si položíme na suchou, vodorovnou plochu a nařízneme po celé délce na boční straně rovnoběžně s deskou. Desky poté necháme 5 minut volně ležet v prostoru.

 

Po 5 minutách minerální izolaci URSA natřeseme. Tak izolace dosáhne své nominální tloušťky a je tím připravena k aplikaci do konstrukce. Pro standardizované osové rozteče 625 mm je minerální izolace URSA TWP 1 rozměrově připravena k přímé aplikaci do konstrukce. Při nestandardním rozměru si změříme šířku rozteče svislých profilů. Pro zajištění lepší fixace a vypnutí minerální izolace v roštu přidáme k naměřenému rozměru 2 cm.

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

Pracovní postup URSA 

Odřízneme naměřenou část minerální izolace URSA. Řez provádíme podél přítlačné lišty (část OSB desky, kovový profil apod.) speciálním nožem URSA určeným k řezání izolace.

 

Aplikace minerální izolace URSA TWP 1 do připraveného roštu sádrokar-tonového systému. Izolaci do roštu vkládáme lehkým vtlačením po celé její výšce. Dutina roštu musí být vyplněna izolací po celé své výšce.

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

Poté aplikujeme zakrytí první vrstvou sádrokartonových desek.

 

 

 

OBECNÉ RADY:

  • Dutinu vyplňte nejlépe na 100 %.
  • Instalace příček by měla být započata až po dokončení mokrých procesů.
  • Pokud minerální izolace vyplňuje dutinu jen ze 75 % a méně, doporučuje se použít k zajištění izolace proti sesunuti fixační prvky.
  • Pro dvojité opláštění deskami platí pravidlo jedné poloviny. První vrstva je překryta vrchní vrstvou vždy o polovinu její délky a šířky.
  • Na závěr celého procesu se provádí tmelení spár mezi deskami, tmelení hlav šroubů a utěsnění připojovacích či rozvodných prvků (včetně elektrokrytek apod.).
  • K upevňovaní desek je nutné dodržovat montážní návody jednotlivých výrobců sádrokartonových či sádrovláknitých systémů.
  • Pokud příčka odděluje vytápěný a nevytápěný prostor, musí být na straně teplejšího prostoru aplikovánaparozábrana URSA SECO PRO 100.

Pracovní postup URSA 

 

▲ Podobné produkty


▲ Certifikáty


 

URSA certifikáty