Minerální izolace URSA TWF 1 FONO

URSA GLASWOOL

Minerální izolace URSA TWF 1 FONO

URSA TWF 1 FONO je difuzně otevřená, akustická izolace z minerální vlny na bázi skla. Je dodávaná ve formě rolí. Nejvyšší možný efekt dosahuje v lehkých konstrukcích příček. Účinně odolává hluku, brání prostupu tepla a eliminuje požární riziko staveb.

Kód výrobku:
MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5
ES certifikát shody: 0672-CPR-0311

URSA TWF1 FONO

Oblast použití

Izolace šikmých střech
Izolace příček a předstěn

 • Svislé konstrukce: lehké příčky, montovaná konstrukce obvodového pláště, předstěny, výplň dutin, přerušení akustických mostů
 • Šikmá střecha: tepelná izolace v instalační předstěně
 • Dřevostavby
 • Tepelná, akustická a protipožární izolace
Rozměry

Pozn.: DUO – v roli jsou vždy 2 pásy shodné tloušťky na sobě a 2 vedle sebe. 2 pásy na sobě lze po rozbalení použít buď dohromady (např. 80 mm), nebo je od sebe oddělit a použít každý pás zvlášť (např. 2×40 mm).

Technické informace

1) rozhodující je větší číselná hodnota tolerance
2) rozhodující je menší číselná hodnota tolerance

Aplikace / Technické detaily


Zateplení šikmé střechy

Izolace šikmých střech

zobrazit

Izolace příček a předstěn

Izolace příček a předstěn

zobrazit

Ke stažení
Pracovní postup

URSA TWF1 FONO

Desky minerální izolace URSA TWF 1 FONO si připravíme k aplikačnímu místu. Balení s izolací si položíme na suchou, vodorovnou plochu a nařízneme po celé délce na boční straně rovnoběžně s deskou. Desky poté necháme 5 minut volně ležet v prostoru.

URSA TWF1 FONO

Po 5 minutách minerální izolaci URSA natřeseme. Tak izolace dosáhne své nominální tloušťky a je tím připravena k aplikaci do konstrukce. Pro standardizované osové rozteče 625 mm je minerální izolace URSA TWF 1 FONO rozměrově připravena k přímé aplikaci do konstrukce. Při nestandardním rozměru si změříme šířku rozteče svislých profilů. Pro zajištění lepší fixace a vypnutí minerální izolace v roštu přidáme k naměřenému rozměru 2 cm.

URSA TWF1 FONO

Odřízneme naměřenou část minerální izolace URSA. Řez provádíme podél přítlačné lišty (část OSB desky, kovový profil apod.) speciálním nožem URSA určeným k řezání izolace

URSA TWF1 FONO

Aplikace minerální izolace URSA TWF 1 FONO do připraveného roštu sádrokartonového systému. Izolaci do roštu vkládáme lehkým vtlačením po celé její výšce. Dutina roštu musí být vyplněna izolací po celé své výšce.

URSA TWF1 FONO

Poté aplikujeme zakrytí první vrstvou sádrokartonových desek.

Obecné rady

 • Dutinu vyplňte nejlépe na 100 %.
 • Instalace příček by měla být započata až po dokončení mokrých procesů.
 • Pokud minerální izolace vyplňuje dutinu jen ze 75 % a méně, doporučuje se použít k zajištění izolace proti sesunuti fixační prvky.
 • Pro dvojité opláštění deskami platí pravidlo jedné poloviny. První vrstva je překryta vrchní vrstvou vždy o polovinu její délky a šířky.
 • Na závěr celého procesu se provádí tmelení spár mezi deskami, tmelení hlav šroubů a utěsnění připojovacích či rozvodných prvků (včetně elektro-krytek apod.).
 • K upevňovaní desek je nutné dodržovat montážní návody jednotlivých výrobců sádrokartonových či sádrovláknitých systémů.
 • Pokud příčka odděluje vytápěný a nevytápěný prostor, musí být na straně teplejšího prostoru aplikována parozábrana URSA SECO SD 100.

Obrázky jsou pouze ilustrativní, barevnost nemusí odpovídat skutečnosti.
URSA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provádět technické změny a technologie výrobků bez předchozího upozornění.
URSA CZ s.r.o. nenese odpovědnost za tiskové chyby. Současný technický list nahrazuje všechny předchozí verze a je platný až do odvolání nebo vydání nového.

Certifikáty

Certifikát TWF 1 Fono