NZU

Podmínky Nové zelené úsporám od září 2023

Podmínky Nové zelené úsporám od září 2023


NZU

Nová zelená úsporám poběží po krátké letní provozně-technické přestávce od září za téměř stejných podmínek jako dosud. Cílem změn v programu je zpřístupnění dotací pro další skupiny žadatelů zejména v oblasti bytových domů a zjednodušení administrace žádostí. Díky změně financování podpoří více domácností než dosud. Vedle dotací pro rodinné domy nově přidá podporu i pro bytové domy, kde žijí senioři, rodiny pobírající příspěvek na bydlení nebo lidé se třetím stupněm invalidity. Podpoří nízkopříjmové vlastníky bytových jednotek a družstevních podílů tak, aby kvůli obavám z navyšování pravidelných příspěvků do fondu oprav nebrzdili nákladné renovace domů.

Žadatelé z hospodářsky a sociálně ohrožených území dostanou o 10 % vyšší dotací.

Podpora bude připravena i pro bytové domy ve vlastnictví obcí.