FlexiDomy

Dřevostavby a úspora energie FlexiDomy

Dřevostavby a úspora energie FlexiDomy


Dřevostavby, konkrétně rámové typy, umožňují velmi efektivně splnit jak statické, tak tepelně technické požadavky na konstrukci. Zatížení přenáší subtilní dřevěné nosné prvky, tepelné a akustické parametry zajišťuje izolace. Oproti zděné stavbě umožňuje tento typ dřevostavby dosáhnout lepších parametrů při menší tloušťce finálního souvrství. Což ve výsledku vede k úspoře obestavěného prostoru.

U dřevostaveb se 100 m2 s difuzně uzavřenou stěnou se pohybuje roční spotřeba za vytápění okolo 14.000 Kč/rok, pokud se rozhodnete pro nízkoenergetický dům energetická spotřeba je v rozmezí od 15 do 50 kWh/ m2 za rok. Jedná se zde o kvalitní masivní tepelné izolace obvodového pláště, který využívá regulovaného větrání s rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápění a solární prvky.

K izolování střech s příhradovými vazníky a zateplení nepoužívaných nepochozích stropů je ideální foukaná izolace URSA Pure Floc má rychlá a snadná aplikaci, deklarovanou lambda pouhých 0,034 – 0,036 s vynikajícími akustickými vlastnostmi a čistě přírodním složením.


FlexiDomy
FlexiDomy
FlexiDomy
Flexidomy
Flexidomy
FlexiDomy