Zveřejnění finančních výsledků skupiny Etex za rok 2022.

Výsledky Etex Group za 2022

Výsledky Etex Group za 2022


Udržitelná řešení v oblasti lehkých konstrukcí společnosti Etex přinesla v roce 2022 výborné finanční výsledky

Hlavní body:

  • Již pátým rokem v řadě dosáhla společnost Etex rekordních výsledků ve všech oblastech, včetně tržeb, zisku REBITDA a čistého opakovaného zisku, a zároveň stanovila další významný milník v rámci svých závazků plynoucích z dokumentu Road to Sustainability 2030.
  • Rekordní tržby ve výši 3,714 miliardy EUR, což odpovídá nárůstu o 25 % ve srovnání s rokem 2021, který lze přičíst jak výsledkům nedávno získaného evropského lídra v oblasti izolací, společnosti URSA, tak australským aktivitám v oblasti sádrokartonových desek, spolu se stabilními objemy prodeje a zvýšenými průměrnými prodejními cenami. Pro srovnání1 to představuje nárůst o 13,3 %.
  • Dosud nejvyšší absolutní hodnota ukazatele REBITDA ve výši EUR 645 milionů EUR, což představuje nárůst o 13,2 %, a to především díky zvýšeným tržbám společně s pozitivním dopadem akvizice evropského lídra v oblasti izolací, společnosti URSA. Pro srovnání¹ to představuje nárůst 2,8 % oproti roku 2021
  • Nárůst čistého opakovaného zisku (podíl na výsledcích skupiny) na 275 milionů EUR, tj. meziroční nárůst +2,9 %.
  • Nárůst čistého finančního dluhu na 1,031 miliardy EUR oproti 214 milionům EUR v roce 2021, který byl způsoben zejména akvizicí společnosti URSA, ale částečně kompenzován tvorbou volných peněžních toků.
  • Hrubá dividenda za rok 2022: návrh představenstva na stanovení hodnoty 0,93 EUR na akcii (+10,7 %).
  • Výhled na rok 2023: Očekává se pokračující kolísavost a nejistota, zejména s ohledem na ceny energií a surovin. Nicméně společnost Etex se domnívá, že poptávka po jejích produktech a řešeních bude i nadále silná vzhledem k jejich udržitelné hodnotě a pokračujícím potřebám v oblasti rekonstrukcí a novostaveb. Očekává se, že marže REBITDA zůstane i nadále pevná.
  • Udržitelnost: společnost si v roce 2022 zlepšila hodnocení rizik ESG, a dostala se tak mezi 10 nejlepších na světě v rámci svého odvětví. Období 2018 až 2022: Nárůst využití recyklované sádry o 54 % – společnost Etex se tak stala nejpokročilejším recyklátorem sádry v celé Evropě, včetně Velké Británie – snížení absolutních hodnot emisí CO2 o 19,9 % a snížení absolutních hodnot množství odpadu ukládaného na skládky o 26,5 %.
  • Výroční zpráva společnosti Etex za rok 2022 bude zveřejněna 6. dubna 2023.