Virtuální učebna společnosti URSA pomůže s naplánováním izolace šikmých střech a půdy

Pozvánka na virtuální učebnu


Pozvánka na virtuální učebnu

Virtuální učebna společnosti URSA pomůže s naplánováním izolace šikmých střech a půdy

Virtuální učebna společnosti URSA pomůže s naplánováním izolace šikmých střech a půdy

Virtuální učebna navazuje na úspěšný webinář společnosti URSA, který se věnoval zateplení šikmých střech. „K izolaci šikmých střech jsme přidali oblast zateplení půdního prostoru, kterým v domech také uniká značné množství tepla. Ve virtuální učebně popíšu kroky, které je třeba učinit pro přípravu a následnou aplikaci kvalitního zateplení, a to jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí domů. Po skončení prezentace budou mít účastníci virtuální učebny možnost pokládat konkrétní dotazy, na které ráda odpovím,“ říká Ing. arch. Tereza Vojancová ze společnosti URSA.

Kromě informací o použití izolace upozorní Ing. arch. Tereza Vojancová na časté chyby při realizaci zateplení jako je poloha parotěsnící vrstvy, použití nevhodných materiálů, dimenze zateplení nebo jaké jsou důvody kondenzace vlhkosti v domě.

Veškeré informace o zateplení z virtuální učebny jsou v souladu s nejnovějšími legislativními požadavky v oblasti snižování energetické náročnosti budov, které platí od začátku letošního roku.

Kdy: 31. 5. 2022

Od: 14:00h

Účast ve virtuální učebně je zdarma, přihlášení probíhá na www.ursa.cz/virtualni-ucebna.

Těšíme se na Vás

Za URSA CZ
Ing. arch. Tereza Vojancová