Marketingový souhlas – zasílání sdělení


Formulář pro zpracování osobních údajů a prohlášení o souhlasuTímto uděluji souhlas společnosti URSA CZ s.r.o. jako správci osobních údajů ke zpracování mých osobních údajů k účelům uvedeným mnou shora.

Potvrzuji, že jsem byl informován o zpacování mých osobních údajů v souvislosti s mým požadavkem na zasílání obchodních sdělení, nebo využívání jiných, mnou označených marketingových služeb a aktivit společnosti URSA CZ s.r.o., nebo v souvislosti s mým zájmem o využívání dalších služeb společnosti URSA CZ s.r.o. jako je např. školení, technické poradenství, konzultace s tím, že beru na vědomí, že podrobnosti jsou uvedeny v přiložených informacích o ochraně údajů, jež jsou také k dispozici on-line na www.ursa.cz.

Prohlašuji, že jsem byl informován, že svůj souhlas můžu kdykoli odvolat s budoucím účinkem vůči společnosti URSA CZ s.r.o. (např. poštou nebo e-mailem) na kontaktních údajích spol. URSA CZ s.r.o., a to v celém rozsahu, nebo k jednotlivým účelům. Beru na vědomí dále uvedené informace o zpracování mých osobních údajů ze strany společnosti URSA CZ s.r.o.