insulation-in-energy

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji společnosti URSA

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji společnosti URSA


Společnost URSA o trvale udržitelný rozvoj dbá od počátku a významně přispívá k udržitelné výstavbě.

Miliony zabudovaných čtverečních metrů izolačních materiálů od společnosti URSA vykonávají dodnes po celém světě tichou, leč zásadní práci: chrání životní prostředí tím, že snižují spotřebu energie a emise CO2, poskytují tepelnou a akustickou pohodu a pomáhají rodinám a státním organizacím šetřit peníze.

Trvalá udržitelnost při práci vysvětluje, proč se společnost URSA nyní rozhodla vydat svou první zprávu o trvale udržitelném rozvoji. Podle Efréna del Pina, ředitele mezinárodního marektingu společnosti URSA Insulation, „se firma neustále posouvá kupředu a zlepšuje své postavení. Nejde jen o to, abychom nabízeli materiály, které umožní výstavbu trvale udržitelných staveb, ale musíme také prokázat, jak daleko jsme došli, a přijmout zodpovědnost. V této zprávě se zaměřujeme na svá významná teritoria a ty klíčové ukazatele, které podle nás maj největší dopad na trvale udržitelný rozvoj. V budoucnu budeme nadále zlepšovat a rozšiřovat způsob, jakým informovat o našich iniciativách v oblasti trvale udržitelného rozvoje.“

Zlepšení bezpečnosti

Jeden z aspektů, kterým se v dokumentu zabýváme, je úsilí věnované zlepšení bezpečnosti práce v našich závodech. V posledních letech bylo v rámci prevence rizik na pracovištích zavedeno několik programů, jež vedly k podstatnému snížení nehod o 80%. Například závod společnosti v ruském Serpuchovu dosáhl milníku 1 milion hodin bez nehody. Dalším klíčovým bodem popsaným ve zprávě je 22% zvýšení v oblasti využití recyklovaných materiálů při výrobě minerální skelné vlny. Podobně dokument reflektuje úsilí společnosti URSA v oblasti vývoje efektivnějších a udržitelných postupů, což dokazuje práce na zlepšení komprimování a z toho vyplívajícího zvýšení efektivity využití obalových materiálů.

Souběžně s těmito aspekty energetické hospodárnosti a trvalé udržitelnosti je v rámci „Trvalé udržitelnosti při práci“ několik stránek věnováno činnostem prováděným ve prospěch zaměstnanců, zejména rozvoji příležitostí pomocí školicích programů a služebního postupu.

Celou zprávu můžete stahovat zde…

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji společnosti URSA