Insulation for a better tomorrow

Šetřete energii a životní prostředí s izolacemi URSA

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji společnosti URSA

 

Společnost URSA o trvale udržitelný rozvoj dbá od počátku a významně přispívá k udržitelné výstavbě. Miliony zabudovaných čtverečních metrů izolačních materiálů od společnosti URSA vykonávají dodnes po celém světě tichou, leč zásadní práci : chrání životní prostředí tím, že snižují spotřebu energie a emise CO2, poskytují tepelnou a akustickou pohodu a pomáhají rodinám a státním organizacím šetřit peníze.

 

Trvalá udržitelnost při práci vysvětluje, proč se společnost URSA nyní rozhodla vydat svou první zprávu o trvale udržitelném rozvoji. Podle Efréna del Pina, ředitele mezinárodního marektingu společnosti URSA Insulation, "se firma neustále posouvá kupředu a zlepšuje své postavení. Nejde jen o to, abychom nabízeli materiály, které umožní výstavbu trvale udržitelných staveb, ale musíme také prokázat, jak daleko jsme došli, a přijmout zodpovědnost. V této zprávě se zaměřujeme na svá významná teritoria a ty klíčové ukazatele, které podle nás maj největší dopad na trvale udržitelný rozvoj. V budoucnu budeme nadále zlepšovat a rozšiřovat způsob, jakým informovat o našich iniciativách v oblasti trvale udržitelného rozvoje."

 

Zlepšení bezpečnosti

Jeden z aspektů, kterým se v dokumentu zabýváme, je úsilí věnované zlepšení bezpečnosti práce v našich závodech. V posledních letech bylo v rámci prevence rizik na pracovištích zavedeno několik programů, jež vedly k podstatnému snížení nehod o 80%. Například závod společnosti v ruském Serpuchovu dosáhl milníku 1 milion hodin bez nehody.

Dalším klíčovým bodem popsaným ve zprávě je 22% zvýšení v oblasti využití recyklovaných materiálů při výrobě minerální skelné vlny.

Podobně dokument reflektuje úsilí společnosti URSA v oblasti vývoje efektivnějších a udržitelných postupů, což dokazuje práce na zlepšení komprimování a z toho vyplívajícího zvýšení efektivity využití obalových materiálů.

 

Souběžně s těmito aspekty energetické hospodárnosti a trvalé udržitelnosti je v rámci "Trvalé udržitelnosti při práci" několik stránek věnováno činnostem prováděným ve prospěch zaměstnanců, zejména rozvoji příležitostí pomocí školicích programů a služebního postupu.

 

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji společnosti URSA 2017 ke stažení:

 

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji společnosti URSA 2017 ke stažení

 

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji společnosti URSA 2013 ke stažení:

 

 

 

URSA a životní prostředí

 

Tepelné izolace představují mimořádný potenciál pro řešení klimatických změn, snižování závislosti na spotřebě energií a zachování trvale udržitelného rozvoje.

 

V posledních desetiletích došlo oproti období před průmyslovou revolucí k velmi rychlému nárůstu skleníkového efektu, jevu, který zvyšuje teplotu povrchu Země. Některé následky tohoto účinku jsou známé (tání ledovců, zvýšené množství záplav, ztráta biodiverzity, blednutí korálů atd.), zatímco jiné jsou prozatím nejasné.

 

Bylo prokázáno, že tato změna klimatických podmínek je ovlivňována lidskou činností, zejména spalováním fosilních paliv a rozsáhlým odlesňováním půdy. Navzdory této skutečnosti se předpokládá, že v další čtvrtině tohoto století budou globální požadavky na energie nadále růst, což povede k dalšímu čerpání neobnovitelných zdrojů.

 

 

V současné době je nejvýznamnější část veškeré vyrobené energie spotřebovávána v budovách (40 %), následuje doprava (32 %) a průmyslová výroba (28 %). V této souvislosti představují budovy největší potenciál pro úsporu energie, jelikož samotné vytápění a chlazení činí 64 % jejich energetické spotřeby. Zhruba polovinu této energie lze ekonomicky efektivně s použitím tepelných izolací ušetřit, a to bez narušení kvality života.

 

 Podle zásady Trias Energetica existují tři následné kroky, které je třeba podniknout pro vyřešení udržitelné energetické spotřeby v budovách: za prvé snížit energetickou náročnost budov, za druhé je nutné propagovat a využívat obnovitelné zdroje energií a v neposlední řadě zvýšit efektivitu výroby a využití energie z fosilních paliv.

 

 Uplatňování zásady Trias Energetica v budovách znamená, že nezbytným předpokladem pro výstavbu budov, které svojí kvalitou přispívají k trvale udržitelnému rozvoji, je jejich kvalitní zateplení s použitím vhodných a vysoce účinných tepelných izolací. Ze všech opatření, která vedou ke zvýšení energetické efektivnosti budov, je z ekonomického hlediska mezi všemi dostupnými možnostmi nejúčinnějším opatřením kvalitní zateplení obálky budovy, protože tato alternativa vyžaduje nejnižší náklady na jednotky ušetřené energie a vykazuje nejkratší návratnost. Množství energie ušetřené s použitím kvalitní tepelné izolace vysoce převyšuje množství energie spotřebované na její výrobu, přepravu a instalaci.