Insulation for a better tomorrow

 

 

 

Ing. Oldřich ŠEBEK

 

Ing. Oldřich ŠEBEK

zakladetel firmy ATRIUM, specialista na dřevodomy s difuzně otevřenou konstrukcí s vloženou minerální izolací URSA PUREONE.


Určitě dostáváte mnoho otázek proč dřevostavbu ano nebo ne, ale nás by zajímalo, jaká je Vaše základní filozofie vyrábět a dodávat kvalitní montovanou dřevostavbu?

„Vyrábět a dodávat kvalitní dřevostavbu, mít spokojené zákazníky“ je právě tou základní filozofií naší firmy. Od doby založení firmy jsme dělali veškeré kroky k tomu, aby námi dodávané domy poskytovaly uživatelům ten nejvyšší komfort bydlení.


Vnímáte vyšší zájem v oblasti projektování dřevostaveb a jaká myslíte, že je obecná znalost o konstrukcích dřevostaveb mezi architekty a projektanty?

V tuto chvíli opravdu vnímáme vysokou poptávku nejen o rodinné domy – dřevostavby, ale i o stavby většího charakteru. Dostávám do ruky velké množství projektů, které jsou sice pěkně vizuálně zpracované, ale z hlediska konstrukčního v dřevostavbě téměř nerealizovatelné, nebo realizovatelné za předpokladu takových statických úprav, které projekt neúměrně prodraží. Tedy musím konstatovat, že povědomost o dřevo­stavbách u mnohých architektů a projektantů je velmi nedostatečná. Jsou však v České republice odborníci, kteří by se dokázali s náročnými zadáními velmi dobře popasovat a mohly by zde vznikat opravdu zajímavé dřevostavbové projekty a realizace.

Je však na investorovi, aby oslovil takové odborníky, kteří již mají s dřevostavbami zkušenosti.


Ve vašich konstrukcích společnosti ATRIUM je použita minerální skelná izolace URSA, konkrétněji URSA PUREONE, vidíte ve své praxi, že i minerální skelná izolace URSA PUREONE bez formaldehydů je tou pravou minerální izolací do konstrukcí dřevostaveb?

Izolace URSA PUREONE zcela přesně zapadla do tvorby naší konstrukce budoucího desetiletí, výměna klasické minerální vaty obsahující stopové množství formaldehydu bylo posledním krokem v úpravě našeho konstrukčního systému, abychom mohli prohlásit, že jsou naše konstrukce zcela prosté formaldehydu. A nejenom to, zlepšili jsme pracovní prostředí v naší výrobě a na stavbě samotné. A myslím si, že v budoucnu se vydají podobnou cestou i další firmy, neboť zákazníci chtějí prožívat své životy v tom nejlepším prostředí.


Postavili jste mnoho domů, lépe řečeno dřevodomů. Určitě získáváte, jako zkušená firma ve svém oboru, i zpětnou vazbu. Dá se obecně říci, jaká je spokojenost s dřevodomy nebo laicky řečeno, jak se lidem v těchto domech bydlí?

Každá firma má jinou zpětnou vazbu od svých zákazníků. Jejich spokojenost je závislá od mnoha faktorů a to zejména od toho, jak se k nim firma chová v době probíhající zakázky, v době záruční a pozáruční doby. Pokud se však budu držet pouze prosté spokojenosti s dřevostavbou, musím konstatovat, že jsou naši zákazníci s domy Atrium maximálně spokojeni. Zpětnou vazbu pro nás zpracovává externí firma, které se naši zákazníci více otevřou. Proto považuji jejich kladné odpovědi za velmi relevantní.


Výhledově vidíte možnost v realizaci vyšších budov na bázi dřeva nebo v možnosti realizovat stavby bytových dřevodomů, jak je tomu v jiných státech EU nebo ve světě?

Realizace výškových budov ze dřeva jsou budoucností tohoto oboru a budeme se s nimi potkávat stále více a více. V tomto směru je EU a většina světa dost před námi. A to zejména v otázkách požárních norem, ale i odbornosti a erudovanosti projektantů a architektů.

Newsletter URSA - 1/2017

Minerální izolace URSA – rozumí si s dřevostavbou

 

Také si představíte starou roubenku, pokud někdo začne mluvit o dřevostavbách? Dávno ne. Moderní dřevostavby zaznamenaly v posledních letech veliký woodyboom. Dřevo je obnovitelným zdrojem stavebního materiálu. Minerální izolace je zase z recyklovaného materiálu. Chce-li někdo dřevostavbu, chtě nechtě musí svým způsobem cítit jistou náklonnost k ekologii. Ke zdravému a svým způsobem, v uvozovkách řečeno, volnému způsobu života. Návrat k tradicím, v magickém moderním duchu novodobých technologií. Dřevostavba je jedinečná svou rozmanitostí. Můžete si ji pořídit ve formě srubu, můžete mít napodobeninu staré roubené chalupy a můžete mít i dřevostavbu, která se na první pohled neliší od domů postavených tradiční zděnou technologií. Dřevostavby mohou být difuzně otevřené nebo difuzně uzavřené. Někteří si pamatují na první výstavu, která se týkala dřevostaveb. Pár firem, bez velkých jmen, možná s velkými ambicemi. Po pár letech jde o výstavy, kde není nouze o vystavovatele a stále jich přibývá. I společnost URSA má zájem o zdravě-ekologické bydlení.

 

Ano, lidé se často ptají na cenu nového bydlení, ale stále přibývá těch, kteří se také ptají, v čem budou bydlet, jaké materiály realizační firma používá a je-li technologie proveditelná, funkční, účinná a hlavně nadčasová. To znamená, že toužíme mít moderní bydlení dnes, ale i za 20 let.

 

Výhody dřevostaveb s minerální izolací URSA PUREONE:

 

 • VYŠŠÍ RYCHLOST VÝSTAVBY BEZ NUTNOSTI VÝZNAMNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PŘESTÁVEK
 • DOSAŽENÍ VYNIKAJÍCÍCH TEPELNĚ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ OBÁLKY BUDOVY PŘI NIŽŠÍCH TLOUŠŤKÁCH KONSTRUKCE
 • EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉ PLOCHY
 • VYSOKÁ VARIABILITA ÚPRAVY FASÁDY
 • MENŠÍ ZATĚŽ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Newsletter URSA - 1/2017

URSA PUREONE důležitá výplň konstrukce dřevostaveb

 

PUREONE - technologie bez stopových prvků formaldehydu. Technologie, která nese prvky tradičních vlastností minerální izolace a zároveň se snaží přizpůsobit modernímu způsobu bydlení. Zdravá technologie, kterou dnes ocení každý investor.

Přizpůsobení se dnešním požadavkům konečného uživatele je pro firmy samozřejmostí. Zákazník má přece vždycky pravdu. Ty tam jsou doby, kdy investora nezajímalo, z čeho firma dům postaví. Dnes je investor součástí stavebního procesu nejen v oblasti financování, ale především v oblasti výběru materiálu, který se do stavby použije. Bez-formaldehydové technologie reagují právě na tyto potřeby konečných uživatelů staveb. Takové ekologické materiály by si měli osvojit hlavně projektanti staveb pro zdravé bydlení.

 

Newsletter URSA - 1/2017

 

Skladba konstrukce s minerální izolací URSA PUREONE

 

Skladba konstrukce s minerální izolací URSA PUREONE

Difuzně otevřená stěna
Difuzně otevřená konstrukce svádí na první pohled k nejistotě otevřeného prostoru, který nedostatečně izoluje. Jde dnes už o nový terminus technicus, který uvádí do praxe konstrukci fungující na základě rozdílu tlaků mezi vnějším a vnitřním prostředím, za použití materiálu s parobrzdnými účinky URSA SECO PRO 2 nebo jiným parobrzným materiálem, doplněnými plnohodnotnou minerální izolací URSA, která má nejvhodnější paropropustnou hodnotu rovnou číslu 1, čili plně paropropustné.

 

Difuzně uzavřená stěna
Konstrukce difuzně uzavřená je postavena na principu nám známé střešní konstrukce. Konstrukce, ve které má hlavní roli minerální izolace URSA, je z vnější strany (exteriéru) opatřena difuzní fólií URSA SECO 0,04 a ze strany vnitřní (interiéru) parotěsnou zábranou URSA SECO 100.

Ať jde o konstrukci technologicky konstruovanou jako difuzně otevřenou nebo difuzně uzavřenou, izolace URSA je na pořadu dne vždy. Nejvhodnějším materiálem je dnes novinka roku 2017 URSA PUREONE SF 34 a materiál s nejlepší lambdou v roli URSA PUREONE SF 32.

Novinka roku 2017, minerální izolace URSA PUREONE SF 34 a produkt s nejlepší lambdou v roli URSA PUREONE SF 32 je ochranným mostem mezi nosnými konstrukcemi, kdy je jejich hlavní misí zdraví v bezpečí domova.

Základní požadavky na stavbu platí i pro dřevostavbu s minerální izolací URSA

 

 • mechanická odolnost a stabilita
 • požární bezpečnost
 • ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí
 • ochrana proti hluku
 • bezpečnost při užívání
 • úspora energie a tepelná ochrana

 

První věc, kterou projektant řeší je mechanická odolnost a stabilita celého systému. Systém je tedy zabezpečen pomocí základní kostry dřevěné konstrukce tzv. skeletové konstrukce nebo je postaven na konstrukčním systému panelových nosných dílců. Druhá bude požární odolnost. A jaké produkty než nehořlavé by se měly do konstrukce dřevostavby použít? V tomto případě je jedničkou na trhu minerální izolace URSA PUREONE. Izolační materiály z minerální izolace na bázi skla jsou zařazeny do kategorie A1 – nehořlavé. Z hlediska požární odolnosti vhodné do konstrukcí typu DP1. Bezpečnost při užívání a ochranu zdraví osob shrňme do jednoho bodu, kde vyhláška praví, že ve stavbě jakéhokoliv charakteru nesmí docházet k uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny. Tato přísná kritéria splňuje i standardní minerálně vláknitá izolace URSA GLASSWOOL s fenol-formaldehydovým pojivem. Kdo si chce vytvářet nadstandardně zdravé prostředí, volí tedy URSA PUREONE - nadstandardní izolaci bez fenol-formaldehydů, za standardně příznivou cenu. Velmi podceňovaným bodem v dřevostavbách a vůbec ve stavebnictví je akustika. Více o akustice naleznete v čísle MyUrsa 03/2017. Dalším aspektem je tepelná ochrana a tím zabezpečení tepelného komfortu. Průkaz energetické náročnosti budovy, kde v případě novostaveb musíme dosáhnout minimální energetické třídy C, lépe B nebo A.

 

Energetická třída C, budova vyhovující Kategorii C musí splňovat všechny novostavby a to od 1. 7. 2007, kdy nabyla účinnost Vyhláška 148/2007 Sb. (prováděcí vyhláška energetického zákona). Od té doby se tato třída stala českým standardem. Jde o objekty, které jsou energeticky vyhovující, ale současně pro ně existují nové stavebně technologicky vyspělejší metody a k nim výzvy, že je energeticky co zlepšovat.

 

Energetická třída B, budova úsporná Tak to už je hotová budova. V těchto případech se jedná o novostavbu, kde energetické úspory byly prvořadým požadavkem majitele takového objektu. Koupě takového domu je finančně náročnější, ale provoz takového domu bude určitě nízkonákladový. Velkou roli bude hrát systém vytápění a typ topného média.

 

Energetická třída A, budova mimořádně úsporná. Budovy nejžádanější, nejekonomičtější a časově nejudržitelnější.

Newsletter URSA - 1/2017
Newsletter URSA - 1/2017

Dřevostavba je konstrukcí, kterou musíme zateplit i z vnější exteriérové strany. Kromě kontaktního zateplovacího systému lze na fasádu použít i zateplení ve formě provětrávané fasády. Otázkou tedy zůstává, kolik centimetrů musí být široká tato provětrávaná mezera, abychom dosáhli kýženého efektu odvodu případného vlhkého vzduchu z konstrukce?

1. Finální pohledová vrstva 2. Větraná vzduchová mezera 3. Difuzní membrána URSA SECO PRO 0.044. Izolace ve vodorovném roštu, variantně: URSA PUREONE SF 32, URSA PUREONE SF 34, URSA DF 37, URSA PUREONE DF 39, URSA PUREONE TWP 37, URSA PUREONE TWF 37 5. Vnější konstrukční deska (OSB/SDK/SVL) 6. Izolace mezi nosnými sloupky konstrukce: URSA PUREONE SF 32, URSA PUREONE SF 34, URSA DF 37, URSA PUREONE DF 39, URSA PUREONE TWP 37, URSA PUREONE TWF 37 7. Vnitřní konstrukčnídeska (OSB/SDK/SVL) 8. Parotěsná zábrana URSA SECO PRO 100 9. Izolace URSA PUREONE SF 32, URSA PUREONE SF 34, URSA DF 37, URSA PUREONE DF 39, URSA PUREONE TWP 37, URSA PUREONE TWF 3710.Interiérové opláštění

 

Pro všechny, kteří nám napíší, máme odměnu. Těší se na Vás technická podpora společnosti URSA CZ
Ing. Marcela Bosáčková
marcela.bosackova@ursa.com