Insulation for a better tomorrow

Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS - Izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-VII-L

 

 

 

 

 

Tuhá tepelně izolační deska na bázi extrudované polystyrénové pěny s velmi vysokouodolností v tlaku, typ Natur VII, pěnidlo CO2, plyn v buňkách vzduch. Značení „L“ odpovídázhutnělé hladké desce ukončené polodrážkou. Značení římská „VII“ udává odolnost v tlaku při 10% stlačení 700 kPa.

 

Kód výrobku: XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)700-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)250-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1

 

Prohlášení o vlastnostech: 49XPSN7016041

 

 

Vlastnosti izolace URSA XPS N-VII-L

• hrana opracovaná na polodrážku

• odolnost v tlaku při 10% stlačení 0,700 N/mm2

• při zatížení 0,250 N/mm2  po dobu padesáti let bude stlačení  < 2%

 

• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,034 (W/m·K), h ≤ 60mm,

  λD = 0,037 (W/m·K), 80mm h ≤ 100mm

• pěnidlo CO2 ,plyn v buňkách vzduch

 

 

Použití izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-VII-L
  • Zateplení pojezdových, parkovacích a více zatěžovaných obrácených plochých střech nebo zelených střech s extenzivní nebo intenzivní zelení
  • Zateplení podlah v průmyslových objektech
  • Tepelná izolace dopravních a speciálních staveb
  • Vnější tepelná izolace základových stěn a podlah
Rozměry izolace URSA XPS N-VII-L

Tloušťka

(mm)

Tepelný
odpor
(RD)

 Šířka

(mm)*

 Délka

(mm)*

 Obsah balíku

 (m2)

Počet desek/

balík (ks)

Počet balíků/

paleta (ks)

 Obsah paleta

 (m2

60

1,60

615

1 265

5,25

7

12

63

80

2,10

615

1 265

3,75

5

12

45

100*

2,60

615

1 265

3,00

4

12

36

* Po dohodě
URSA podobné izolace z extrudovaného polystyrenu