Insulation for a better tomorrow

Minerální izolace URSA PUREONE - Minerální izolace URSA PUREONE DF 39

ES certifikát shody: 0672-CPR-0311

 

Technické vlastnosti minerální izolace URSA PUREONE DF 39

 

  

   Parametr

 

Značka

(CE kód)

Hodnota

 Jednotka

 Norma

 

Deklarovaná hodnota součinitele

tepelné vodivosti  λD

 

-

0,039

W/m·K

ČSN EN 13162

 

Třída reakce na oheň

 

A1

nehořlavá

-

ČSN EN 13501-1

 

Třída tolerance tloušťky

 

T2

 

  5% nebo -5mm 1)

+15% nebo +15mm 2)

-

EN 823

 

Rozměrová stabilita při určité teplotě

 

DS(70,-)

70

°C

EN 1604

 

Propustnost pro vodní páru (µ)

 

MU

1

-

EN 12086

 

Odpor při proudění vzduch

 

AFr5

5

kPa·s/m2

EN 29053

 

Třída zvukové pohltivosti (αw)

 

A velmi vysoká pohltivost (0,90; 0,95; 1,00) - ISO 11654

 

Měrná tepelná kapacita

 

- 840  J/kg·K ČSN 730540-3

 

Maximální teplota použití

 

- 200 °C -

 

Bod tání

 

-   ˂1000 °C -

 

1) rozhodující je větší číselná hodnota tolerance

2) rozhodující je menší číselná hodnota tolerance