Insulation for a better tomorrow

Minerální izolace URSA GLASSWOOL - Minerální izolace URSA DF 38

Technické vlastnosti minerální izolace URSA DF 38

ES certifikát shody: 0672-CPR-0311


  

   Parametr

 

Značka

(CE kód)

Hodnota

 Jednotka

 Norma

 

Deklarovaná hodnota součinitele

tepelné vodivosti  (λD)

 

-

0,038

  W/m·K

ČSN EN 13162

 

Třída reakce na oheň

 

A1

nehořlavá

-

ČSN EN 13501-1

 

Třída tolerance tloušťky

 

T2

-5% nebo -5 mm 1)

+15% nebo +15 mm 2)

 

-

EN 823

 

Rozměrová stabilita při určité teplotě

 

DS(70,-)

70

°C

EN 1604

 

Propustnost pro vodní páru (µ)

 

MU1

1

 

-

EN 12086

 

Odpor při proudění vzduchu

 

AFr5

5

kPa·s/m2

EN 29053

 

Charakteristická hodnota zaížení

 

-

0,152

kN/m3

ČSN EN 1991-1-1

 

Třída zvukové pohltivosti (αw)

 

A velmi vysoká pohltivost
(0,90; 0,95; 1,00)
- ISO 11654

 

Měrná tepelná kapacita

 

- 840  J/kg·K ČSN 730540-3

 

Maximální teplota použití

 

- 200 °C -

 

Bod tání

 

-   ˂1000 °C -

 1) rozhodující je větší číselná hodnota tolerance

 2) rozhodující je menší číselná hodnota tolerance

​​​​​​​​​​​​​​​​