Insulation for a better tomorrow

 Kontakty společnosti

Vedení společnosti: Ing. Emil Pavlovič emil.pavlovic@ursa.com Tel.: 281 017 374
Office manager: Blanka Vladyková blanka.vladykova@ursa.com Tel.: 281 017 374
Marketing: Eva Příhonská eva.prihonska@ursa.com Tel.: 281 017 370
Zákaznické centrum: Monika Procházková monika.prochazkova@ursa.com Tel.: 281 017 304
Technická podpora : Ing. Arch. Tereza Vojancová

tereza.vojancova@ursa.com

Tel.: 602 439 813

 

 

 

Regionální zástupci:

 

 Morava:  Rostislav Žák  rostislav.zak@ursa.com Tel. : 602 358 092
   David Figar  david.figar@ursa.com Tel. : 602 439 827
 Severovýchodní Čechy:  Martin Ježek  martin.jezek@ursa.com Tel. : 602 130 706
 Praha a západní Čechy:  Ondřej Dvořáček  ondrej.dvoracek@ursa.com Tel. : 725 415 827
 Jihozápadní Čechy:  Radek Němec  radek.nemec@ursa.com Tel. : 602 358 091