Insulation for a better tomorrow

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů tímto uděluji souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které jsem osobně vyplnil/a v tomto formuláři správcem URSA CZ, s. r. o., se sídlem Pražská 16/810, 102 21 Praha - Hostivař, IČ: 61778559 (příp. jeho zaměstnanci). Dále uvádím, že jsem byl/a se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře seznámen/a a všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji po zralé úvaze a na základě svobodné vůle. Souhlasím s tím, že záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený automatizovaně v elektronických systémech správce osobních údajů, bude sloužit jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu.

Veškeré poskytnuté údaje jsou zpracovávány a shromažďovány v souladu s § 5 zák. č. 101/2002 Sb. výhradně pro marketingové účely, především pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to do doby, kdy zašlu správci informaci o tom, že si nepřeji, aby mi byly obchodní informace správcem nadále zasílány.

Správce se zavazuje shromažďovat a zpracovávat osobní údaje pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro naplnění stanoveného účelu. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. Jsem si vědom/a toho, že v případě jakéhokoli podezření na porušení povinností správce či povinností jiných zpracovatelů, mám právo se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě.