Insulation for a better tomorrow

Často kladené otázky

5. ENERGIE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ


5.1 Je minerální, resp. skelná vlna zdraví bezpečná?

Ano to je. Již více jak deset let musí všichni výrobci prokazovat, že minerální, resp. skelná vlna splňuje určitá kritéria, která zaručují, že je výrobek zdraví bezpečný.

Produkty z minerální vlny URSA nesou známku jakosti RAL „výrobky z minerální vlny“. To prokazuje, že jsou zdravotně nezávadné. Vlákna jsou plně biologicky rozložitelná. Krátkodobé podráždění kůže či sliznic je pouze mechanického charakteru (jako např. od drobných částiček sena či slámy), nikoli chemické povahy. Při manipulaci s minerální vlnou jsou doporučovány ochranné pomůcky – respirátor, vhodný oděv, rukavice, případně brýle.

           

5.2 Může být minerální izolace na bázi sklené vlny URSA použity v interiéru?

Ano, nepochybně. Izolacím URSA PUREONE a URSA GLASSWOOL byla udělena řada ocenění, jedním z nich je ekologický certifikát „Modrý anděl („Der Blaue Engel“ – nejstarší ekoznačka na světě). Tento certifikát se uděluje výrobkům, které jsou šetrné k životnímu prostředí a splňují veškeré zdravotní a bezpečnostní parametry.

Veškerým výrobkům URSA, které se používají v interiéru, byl též udělen zlatý certifikát „Kvality vnitřního vzduchu“ („INDOOR AIR COMFORT“) Eurofins. Celoevropský certifikát potvrzuje shodu s nejpřísnějšími dobrovolnými standardy EU na emise do vzduchu v místnosti.

 

5.3 Je výroba minerální izolace URSA šetrná k životnímu prostředí?

Ano to je. Výrobky URSA jsou vyráběny tak, aby byla maximálně zajištěna ochrana životního prostředí a neobnovitelných zdrojů. Celý výrobní proces je certifikován dle mezinárodní normy specifikující požadavky na systém řízení péče o životní prostředí - ISO 14001 "systém environmentálního managementu". Skelná vlna obsahuje více jak 90%  přírodních surovin. Na výrobu izolace URSA PUREONE a URSA GLASSWOOL je použito více jak 50 % recyklovaného skla, čímž firma URSA přispívá k šetření cenných zdrojů země.

 

5.4 Je výroba URSA XPS šetrná k životnímu prostředí?

Ano, opět lze říci to samé, co v předchozím bodě. Výrobky URSA jsou vyráběny tak, aby byla maximálně zajištěna ochrana životního prostředí a neobnovitelných zdrojů. Celý výrobní proces je certifikován dle mezinárodní normy specifikující požadavky na systém řízení péče o životní prostředí - ISO 14001 "systém environmentálního managementu".

Izolace URSA XPS se vyrábí vytlačováním polystyrenu s použitím přirozeně se vyskytujícího plynu CO2, takže je šetrná k životnímu prostředí. Plyn v  buňkách XPS je běžný vzduch. Výroba probíhá za použití vysokého procenta recyklovaných materiálů.

 

5.5 Ochrana klimatu s izolacemi URSA

Izolace URSA mají velmi nízký součinitel tepelné vodivosti a proto jsou ideální jako tepelná izolace budov. Právě kvalitní izolování obálky budovy patří k nejekonomičtějším a nejefektivnějším způsobům, jak lze dosáhnout významných energetických úspor a snížení emisí skleníkových plynů z našich budov. Tak izolace URSA aktivně přispívají k ochraně klimatu. Také zvyšuje komfort hlediska tepelné, akustické a protipožární ochranu budov.