Insulation for a better tomorrow

Často kladené otázky

2. URSA PUREONE – MINERÁLNÍ IZOLACE NOVÉ GENERACE

 

2.1 Co je URSA PUREONE?

URSA PUREONE je nová generace tepelné izolace na bázi minerální vlny se specificky světlou barvou, která kombinuje možnost příjemnější práce při instalaci se standardními vlastnostmi minerální izolace.
URSA PUREONE je nová, uživatelsky příjemná, tepelná, akustická a protipožární minerální izolace bez obsahu formaldehydu. Dotkněte se a ucítíte rozdíl. Ryze jedinečná. Tento nový produkt je vyráběn v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, přispívá k ochraně životního prostředí, je nehořlavý a poskytuje vysokou úroveň ochrany proti hluku a komfort tepla.

 

2.2 Proč URSA PUREONE, v čem je jiná?

URSA PUREONE je viditelně nový a odlišný materiál! Jedná se o kompaktní, vysoce pružnou, čistou, neprašnou a nedráždivou minerální vlnu bez obsahu formaldehydu. Díky svým specifickým vlastnostem poskytne URSA PUREONE jak již při montáži, tak i koncovému uživateli neoddiskutovatelně pohodlnější prostředí. Minerální vlna URSA PUREONE je vysoce účinná izolace.
URSA PUREONE přispívá k trvale udržitelnému rozvoji!  URSA PUREONE ušetří v průběhu svého životního cyklu stokrát více energie, než kolik je jí spotřebováno při její výrobě, dopravě a instalaci. Je vyrobena ze surovin pocházejících z rozsáhlých a obnovitelných zdrojů, písku a recyklovaného skla. Čistá technologie výroby PUREONE s pojivem na bezformaldehydové bázi eliminuje emise při výrobě.

 

2.3 Jaká technologie je použita pro materiál URSA PUREONE?

Minerální vlna URSA PUREONE se vyrábí moderní technologií. Novou, ale zároveň v praxi osvědčenou. Využívá obnovitelné přírodní zdroje, zejména písek a recyklované sklo. Tyto suroviny jsou taveny v peci při velmi vysoké teplotě. Roztavený materiál je v rozvlákňovacím zařízení hlavy přeměněn na vlnu, která následně prochází nástřikem malého množství pojiva a vytvrzovacím procesem. I když se jedná zdánlivě o malou část finálního produktu, je to právě speciální pojivo, které do značné míry tvoří jeho vynikající vlastnosti. Odpadním produktem je pouze čistá voda neobsahující fenol ani formaldehyd.

 

2.4 Jak přispívá URSA PUREONE k trvale udržitelnému rozvoji?

Probíhající změny klimatu soustřeďují pozornost na emise CO2 a na důležitost efektivního využívání omezených přírodních zdrojů. Především proto, že hlavní část světové energie je spotřebována budovami (až 40%), soustřeďuje se úsilí na snížení energetické spotřeby právě na tento sektor. Do zájmu pozornosti se tak dostává problematika zateplování budov, důvodem je rychlá návratnost investic a snadná realizace. Ve skutečnosti přispívají k trvale udržitelnému rozvoji všechny izolační materiály, ovšem ze všech dostupných alternativ je URSA PUREONE díky rozsáhlým zdrojům písku a surovin jednou z nejlepších alternativ. Pro výrobu URSA PUREONE je využito až z 50 % recyklované sklo.


2.5 Jaké jsou mechanické a izolační vlastnosti?

URSA PUREONE vykazuje vynikající technické vlastnosti. Kromě toho je URSA PUREONE čistá, kompaktní, vysoce pružná, neprašná a nedráždivá a umožňuje tak snadnou a příjemnou instalaci. URSA PUREONE splňuje veškeré stávající příslušné evropské normy. Je vybavena CE certifikátem evropské kvality. Základní řada výrobků URSA PUREONE, která je v naší nabídce, pokrývá většinu běžných aplikací. Kompletní nabídku výrobků URSA PUREONE najdete zde.


2.6 Jaké jsou cílové aplikace pro URSA PUREONE? Je URSA PUREONE vhodná pro všechny aplikace?

Řada výrobků URSA PUREONE bude dostupná pro 100 % hlavních aplikací v obytných budovách: šikmé střechy, stropy, fasády, podlahy a příčky. Výrobky řady URSA PUREONE přispívají ke zlepšení kvality vzduchu uvnitř budov.

 

2.7 Co je formaldehyd? Kde se vyskytuje?

Formaldehyd je bezbarvý vysoce hořlavý plyn, který můžete najít téměř všude, například v pomeranči, ve vašich bramborách, ve vzduchu, ve dřevě, v nábytku, v podlahových krytinách, v koberci, atd. Lidé, zvířata i rostliny produkují nízkou hladinu formaldehydu při metabolickém procesu. Do životního prostředí se formaldehyd uvolňuje také v emisích z aut i tabákových výrobků. Formaldehyd je součástí lepidel, která se řadu let používají v různých průmyslových odvětvích. V červnu 2004 byl formaldehyd klasifikován IARC jako karcinogenní látka nebezpečná pro člověka.  Žádná z několika studií, které se zabývaly kvalitou vzduchu v interiéru, se nezmínila o minerální vlně jako o produktu přispívajícím ke zvýšené hladině formaldehydu v budovách!

 

2.8 Co tedy URSA GLASSWOOL?

Skutečnost, že formaldehyd byl klasifikován jako karcinogenní, vyvolala různé debaty o některých výrobcích, včetně stavebních izolačních materiálů. Stávající studie ukazují, že stopová množství formaldehydu obsažená v tradičních izolacích nejsou na lidské zdraví vliv. Proto je URSA GLASSWOOL v tomto směru zcela bezpečná.
Připomeňme si, že tradiční skelná vlna je Mezinárodní zdravotnickou organizací zařazená do třídy 3 (stejně jako například čaj!). URSA GLASSWOOL je naprosto běžný stavební výrobek. Emise formaldehydu jsou u něj v hodnotách pod dolní hranicí celosvětových norem. Tato skutečnost je potvrzena laboratorními testy jak pro výrobky URSA, tak pro mnoho podobných produktů z minerální vlny. Rádi bychom při té příležitosti uvedli, že povědomí o formaldehydu je na trhu novým trendem. Výrobci, jejichž produkty obsahují vysoké hladiny formaldehydu, např. koberce, podlahové krytiny či nábytek, již revidují své postavení a snaží se nabízet alternativní výrobky bez obsahu této látky. I když skelná vlna vykazuje emise hluboko pod hranicemi stanovenými platnými normami, chce společnost URSA být v čele tohoto průmyslového odvětví, a proto uvádíme nový typ izolace. Díky vývoji a inovacím ekologické, praktické, nedráždivé, neprašné, vysoce pružné, čisté a kompaktní minerální vlny bez obsahu formaldehydu přispívá URSA ke zkvalitnění vzduchu uvnitř budov, ve kterých je tento výrobek použit. Náš výrobek URSA GLASSWOOL už vynikající byl, ale my jsme ho pro vás chtěli udělat ještě lepší a tím je URSA PUREONE.