Insulation for a better tomorrow

Často kladené otázky

3. IZOLAČNÍ MATERIÁLY Z MINERÁLNÍ VLNY – SKELNÁ VATA

 

3.1 Co je to minerální vlna?

Minerální vlnou, příp. minerální vatou, jsou nazývány izolace vyrobené z vláken minerálního původu. Dle vstupní suroviny, z níž se vyrábí, se dělí na skelnou či kamennou. Jedná se o univerzální tepelnou, akustickou a protipožární izolaci se širokým spektrem použití od sklepa až na půdu, pro nové budovy i pro rekonstrukce. Výrobky URSA z minerální vlny jsou vyráběny, testovány a označeny dle normy ČSN EN 13 162. Jsou vybaveny certifikátem CE.

 

3.2 Typické vlastnosti minerální vlny.

Minerální – skelná vlna se vyznačuje vynikajícími materiálovými vlastnostmi a širokou škálou možných použití. Jedná se o produkt z přírodní suroviny, křemičitého písku, s významným podílem recyklovaného materiálu, skla. Skelná vlna chrání před chladem, teplem a hlukem. Je nehořlavá, proto pomáhá zajistit optimální ochranu před požárem. Minerální vlna je, vzhledem k absenci organických látek, velmi trvanlivým materiálem. Jednoduše se s ní pracuje, proto je proces aplikace rychlý a ekonomicky nenáročný.

 

3.3 Je minerální vlna bezpečná pro vaše zdraví?

Naprosto. Produkty z minerální vlny URSA nesou známku jakosti RAL „výrobky z minerální vlny“. To prokazuje, že jsou zdravotně nezávadné. Vlákna jsou plně biologicky rozložitelná. Krátkodobé podráždění kůže či sliznic je pouze mechanického charakteru (jako např. od drobných částiček jehličí, sena či slámy), nikoli chemické povahy. Při manipulaci s minerální vlnou jsou doporučovány ochranné pomůcky – respirátor, vhodný oděv, rukavice, případně brýle.

 

3.4 Je minerální vlna nehořlavá?

Ano to je. Minerální vlna URSA je klasifikována jako nehořlavá. Dle ČSN EN 13501-1 má nejlepší třídu reakce na oheň – A1. Díky této své vlastnosti minerální izolace významně přispívá k preventivní protipožární ochraně. Zpomaluje a zabraňuje šíření požáru a zároveň je bezpečná, neboť neuvolňuje žádné toxické výpary. To je její nesporná výhoda.

 

3.5 Je vhodná minerální vlna jako ochrana proti hluku?

Ano, minerální vlna zajišťuje účinnou ochranu proti hluku pro celý dům, a to jak pro hluk zvenčí, tak pro hluk mezi jednotlivými prostory uvnitř objektu. Minerální vlna na bázi skla je jedním z nejpružnějších materiálů pro stavebnictví, z čehož plyne její mimořádná schopnost pohlcovat hluk – třída pohltivosti materiálu je opět ta nejvyšší - A. Otevřená pórovitá struktura materiálu zajišťuje optimální odpor při proudění vzduchu a tím i ideální absorpci hluku. A to jak pro hluk šířený vzduchem (hlasitá hudba, hluk z vnějšku budovy – doprava apod.), tak hluk kročejový. Minerální izolace URSA je akustická.

 

3.6 Jsou minerální izolace vhodné proti horku v létě?

Jsou nejen vhodné, ale i účinné. Minerální vlna na bázi skla poskytuje vynikající ochranu proti letnímu horku, jelikož izolace brání prostupu tepla z exteriéru. Kvalitní izolování obálky budovy je vhodné kombinovat se zastíněním oken z vnějšku a nočním větráním chladným vzduchem (akumulace chladu do interiéru).


3.7a Jaké údaje vyčtu z kódu výrobku např. MW-EN13162-T3-DS(T+)-WL(P)-MU1-AF5?

MWMinerální vlna
EN13162Číslo evropské normy EN 13 162
T3Třída tolerance tloušťky T3
DS(70,-)Rozměrová stabilita při určené teplotě
WL(P)Dlouhodobá nasákavost
MU1Faktor difuzního odporu μ = 1, tzn. 100% paropropustné
AFr5Odpor při proudění vzduchu 5 kPa.s/m²

3.7.b Co vše vyčtu z etikety na produktu

Co vše vyčtu z etikety na produktu

3.8 Jaký materiál je vhodný použít k izolaci šikmých střech?

Krása minerální izolace URSA spočívá v její univerzálnosti použití. Izolace šikmých střech je podrobně popsána v našich prospektech, podrobnosti se dozvíte, kliknutím na uvedený odkaz:


Rekonstrukce šikmých střech


3.9 Jaká izolace je vhodná při stavbě dřevostavby?

Doporučené skladby izolace pro jednotlivé aplikace najdete v našem prospektu:


Dřevostavby