Insulation for a better tomorrow

Často kladené otázky

1. ZÁKLADY A ČASTÉ PŘEDSUDKY

 

1.1 Co to jsou tepelné izolace?

Materiály s nízkou hodnotou součinitele tepelné vodivosti (lambda λD) nebo-li materiály s velkým tepelným odporem (R). Lidově řešeno jsou to materiály, které špatně vedou teplo, zadržují ho a nepustí. Velmi dobře izolují dané prostředí, udržují v něm stálou teplotu, ať už se jedná o teplo domova či o chladicí boxy. Tepelné izolace slouží tedy k eliminaci nežádoucího úniku tepla nebo naopak chladu. Tím dochází ke snížení ztráty tepelné energie budov.
Izolace mají kromě teplených mnoho dalších vlastností. Některé jsou akustické, jiné nehořlavé, další jsou odolné zátěži pevnosti a tlaku.

„Podle jakého parametru lze jednoduše rozeznat kvalitu tepelné izolace?“

Dle deklarovaného součinitele tepelné vodivosti λD ,který se vztahuje na produktovou řadu a deklarovaného tepelného odporu, RD, který se vztahuje na danou tloušťku produktové výrobní řady.
Tepelná izolace s označením CE je odzkoušena podle harmonizované normy MW-EN 13 162. Každá produktová řada má na základě tohoto certifikátu vystaveno Prohlášení o vlastnostech.

 

1.2 Je pravda, že se zateplením budovy souvisí růst plísní v interiéru?

To rozhodně pravda není. Plísně se naopak objevují na chladném povrchu stěn v prostorech s vyšší vlhkostí. Tam, kde teplota povrchu stěny klesla pod tzv. teplotu rosného bodu.
Problém u renovací vzniká většinou z důvodu hromadění vlhkosti v interiéru. Ta se hromadí především v důsledku abnormální těsnosti nových oken. Nedochází k přirozenému větrání netěsnostmi oken.
Tepelné izolování naopak zajišťuje zvýšení vnitřní povrchové teploty konstrukce, tím se zvýší teplota výše popsaného rosného bodu. Kondenzace se posune směrem ven do exteriéru a to je to, co právě je cílem našeho snažení. Odstraní se tím riziko růstu plísní. Ke spolehlivému zamezení jejich rozvoje je dobré pravidelně větrat.
Větrejte krátce, ale intenzivně. Rychlá výměna vzduchu neochladí vnitřní stěny a bude se Vám lépe uvnitř dýchat.

 

1. 3 Není třeba izolovat u tlustých zdí?

Nenechte se zmást masivními vnějšími zdmi. Na čem záleží, není tloušťka, ale tepelná vodivost materiálu stěny. Staré zdi jsou často vyrobeny z „těžkých“ materiálů s velkou objemovou hmotností. Ty velmi dobře vedou teplo. Konstrukce tohoto typu mohou dosahovat neúměrně vysokých tepelných ztrát. Zaizolovaná obvodová konstrukce může mít až 10 x vyšší efekt z hlediska tepelně izolačního. Izolace tedy může významně snížit tepelné ztráty konstrukcemi.

„Při výrobě izolačních materiálů se spotřebuje více energie, než je později jejich použitím uspořeno?“

Řada studií ukazuje, že energie vložená do výroby minerální izolace se vrátí během velmi krátké doby (méně než rok) zpět v podobě ušetřené energie.

 

1.4 Stěny musí dýchat?

Popravdě, stěny nedýchají. Výměna vzduchu probíhá výhradně přes větrání okny nebo přes ventilační systém. Tímto způsobem musí být odstraněna právě i zvýšená vlhkost v interiéru. Množství vlhkosti, které může být odvedeno tzv. difuzí vodní páry přes konstrukci, je proto nejvýše 2%. Pokud je kromě dostatečného větrání zajištěno i kvalitní izolování obálky budovy, nebude docházet v interiéru ke kondenzaci vlhkosti. O tzv. dýchání mluvíme v souvislosti s minerální izolací ve chvíli, kdy říkáme, že je minerální izolace 100% paropropustná, má označení MU1. Paropropustnost je velká výhoda minerálních izolací. Případná vlhkost při správné aplikaci je vždy z konstrukce odvedena právě díky paropropustnosti minerální izolace.

 

1.5 Vyplatí se vlastně izolovat?

Skrz stěny, střechu a podlahu neizolované budovy se ztrácí většina tepla naprosto zbytečně. Tepelná izolace udrží teplo v domě, čímž jejím uživatelům významně šetří energii.

Vyplatí se vlastně izolovat?


Vzhledem k tomu, že domy jsou používány po mnoho desetiletí, je třeba při rozhodování o investování do stavby či renovace přemýšlet dlouhodobě. Zvolené řešení novostavby i rekonstrukce by mělo být provedeno v takovém standardu, aby vyhovovalo ne požadavkům doby realizace, ale dívalo se dál do budoucna, čili na hodnoty doporučené ne-li vyšší.
Nedostatečné tloušťky tepelné izolace sice částečně zabrání únikům tepla, ale nedochází k plnému využití potenciálu úspor tohoto opatření. Navyšováním tlouštěk izolantu se ve finální ceně za opatření projeví pouze minimálně. Ovšem právě změnou tloušťky tepelné izolace lze dosáhnout významných úspor, která šetří v průběhu celého životního cyklu.
Pokud tedy investujeme na začátku do izolování budovy, ušetříme na následných, periodicky se opakujících výdajích za energii. Navíc dobře izolovaná stavba zajistí svým uživatelům nejen úspory, ale i kvalitní vnitřní prostředí. Komfort bydlení.