Insulation for a better tomorrow

Izolace stropů a podhledů

 1. Podhled

Podhledy s minerální izolací na bázi skla značně zlepšují akustické chování konstrukce.

Vhodné materiály :

URSA PUREONE DF 39
URSA PUREONE SF 31
URSA PUREONE USF 31
URSA PUREONE SF 34
URSA PUREONE TWP 37
URSA PUREONE TWF 37
URSA DF 38
URSA SF 32 PLUS
URSA USF 32 PLUS

URSA DF 32H
URSA SF 35
URSA SF 35 PLUS
URSA DF 35H
URSA TWP 1
URSA AKP 2/V

2. Půda shora

 

Vhodné materiály :

URSA PUREONE DF 39
URSA PUREONE SF 31
URSA PUREONE USF 31
URSA PUREONE SF 34
URSA DF 38
URSA SF 32 PLUS
URSA USF 32 PLUS
URSA DF 32H
URSA SF 35
URSA SF 35 PLUS
URSA DF 35H

Zateplení nevytápěné půdy minerální izolací na bázi skla URSA shora je jedním z nejjednodušších a nejlevnějších způsobů, jak zabránit únikům tepla z interiéru.

 

 

3. Trámový strop

 

Vhodné materiály:

URSA PUREONE DF 39
URSA PUREONE SF 31
URSA PUREONE USF 31
URSA PUREONE SF 34
URSA DF 38
URSA SF 32 PLUS
URSA USF 32 PLUS
URSA DF 32H
URSA SF 35
URSA SF 35 PLUS
URSA DF 35H

Použitím izolací ze skelné vlny URSA lze dosáhnout vynikajících výsledků zvukové neprůzvučnosti dřevěných trámových stropů.

 

 

4. Strop - suterén zespodu

 Vhodné materiály :

 URSA XPS N-III-PZ-I

Zateplením stropu suterénu zespodu (např. zateplení stropu sklepa) izolací URSA XPS se značně zlepší komfort stavby zvýšením povrchové teploty podlahy nad zateplením. Též  se zmenší tepelné ztráty objektu. URSA XPS je vhodný pro tuto aplikaci, jelikož je nenasákavý a nepodléhá hnilobě.